Робочі програми курсів

PR-технології в архівній справі

// С. І. Посохов

Програма курсу


Актуальні проблеми археології України

// В. В. Скирда

Анотація      Програма курсу


Актуальні проблеми джерелознавства

// О. Д. Каплін

Програма курсу


Археологічна практика

// Є. С. Рачков

Програма курсу


Археологічний туризм

// І. Б. Шрамко

Програма курсу


Археологія

// В. В. Скирда

Анотація      Програма курсу


Архівознавство

// О. Д. Каплін

Анотація      Програма курсу


Бази даних в історичних дослідженнях культурної спадщини

// Є. С. Рачков

Програма курсу


Варіанти використання історико-культурного спадку в бізнес-проєктах

// С. І. Посохов

Програма курсу


Виявлення, дослідження та зберігання археологічних пам’яток доби Середньовіччя

// В. В. Скирда

Програма курсу


Візуальна історія: методи та підходи

// Є. С. Рачков

Програма курсу


Вступ до спеціальності

// Ю. А. Кисельова, С. І. Посохов, Є. С. Рачков

Анотація      Програма курсу


Джерелознавство

// О.Д. Каплін

Анотація


Документознавство

// О. Г. Павлова

Анотація


Експертиза пам’яток мистецтва

// О. Г. Павлова

Програма курсу


Етнічний склад давнього населення України

// В. В. Скирда

Анотація      Програма курсу


Етнологія

// Є. С. Рачков

Програма курсу


Інновації в музейній справі

// В. Ю. Іващенко

Анотація      Програма курсу


Історична антропологія

// О. Г. Павлова

Анотація      Програма курсу


Історична географія та краєзнавство (частина 1)

// С. М. Куделко

Анотація      Програма курсу


Історична географія та краєзнавство (частина 2)

// О. Г. Павлова

Програма курсу


Історична пам’ять та історична політика

// В. Ю. Іващенко

Програма курсу


Історична психологія

// С.М. Куделко

Анотація      Програма курсу


Історичне краєзнавство

// О. Г. Павлова

Анотація


Історичне пам’яткознавство

// Є. С. Рачков

Програма курсу


Історіографія

// С. І. Посохов

Програма курсу


Історіографія археології

// В. В. Скирда

Анотація


Історія первісного суспільства

// В. В. Скирда

Анотація      Програма курсу


Історія художніх стилів

// О. Г. Павлова

Програма курсу


Історія художніх стилів (проблеми атрибуції пам’яток історії та культури)

// О. Г. Павлова

Програма курсу


Колекціонування, атрибуція та оцінювання пам’яток історії та культури

// О. Г. Павлова

Програма курсу


Методи історичного дослідження

// С. М. Куделко

Анотація      Програма курсу


Методика викладання історії в школі

// В. Ю. Іващенко

Анотація      Програма курсу


Методологія історичного дослідження

// Ю. А. Кісельова, С. М. Куделко, Є. С. Рачков

Програма курсу


Методологія освіти в ХХІ столітті

// В. Ю. Іващенко, Є. С. Рачков

Анотація      Програма курсу


Музеєзнавство

// С. М. Куделко

Анотація


Музейно-архівна практика

// О. Г. Павлова

Програма курсу


Основи екскурсології

// С. М. Куделко

Програма курсу


Основи історіографії

// С.І. Посохов

Анотація      Програма курсу


Основи музеєзнавства та мистецтвознавства (частина 1)

// С. М. Куделко

Програма курсу


Основи музеєзнавства та мистецтвознавства (частина 2)

// О. Г. Павлова

Анотація      Програма курсу


Пам’ятки релігійно-суспільної думки Східної Європи ХІХ – початку ХХ ст.

// О. Д. Каплін

Програма курсу


Педагогічна практика (бакалаври)

// В. Ю. Іващенко

Програма курсу


Педагогічна практика (магістри)

// В. Ю. Іващенко

Програма курсу


Підготовка наукових публікацій та презентація результатів наукових досліджень

// С. І. Посохов

Програма курсу


Предметні реконструкції в археології реалії та міфи

// В. В. Скирда

Програма курсу


Принципи, методи і технології історичного дослідження

// С. М. Куделко

Програма курсу


Проблеми менеджменту в архівах та музеях

// В. Ю. Іващенко

Програма курсу


Проблеми охорони і реставрації пам’яток історії та культури

// О. Г. Павлова

Анотація      Програма курсу


Простір та час в археології

// І. Б. Шрамко

Програма курсу


Релігієзнавство

// О. Д. Каплін

Анотація      Програма курсу


Середньовічні старожитності Східної Європи

// В. В. Скирда

Програма курсу


Символізм у культурі

// Є. С. Рачков, І. Б. Шрамко

Програма курсу


Скансени: сучасні практики створення відкритих експозицій археологічних пам’яток

// І. Б. Шрамко

Програма курсу


Слов'янська археологія

// В. В. Скирда

Анотація


Спеціальні історичні дисципліни

// В. Ю. Іващенко

Анотація      Програма курсу


Університетська культура в історичному вимірі

// С. І. Посохов

Програма курсу


Усна історія: теорія і практика

// В. Ю. Іващенко

Анотація      Програма курсу


Фактори успішного працевлаштування за фахом

// Ю. А. Кісельова

Анотація      Програма курсу


Християнська символіка

// О. Д. Каплін

Програма курсу


Церковні старожитності

// О. Д. Каплін

Програма курсу


Чинники успішного працевлаштування за фахом

// О. Г. Павлова

Програма курсу


Этнология

// Е. С. Рачков

Програма курсу