Выпускники

Руслан Якович Пириг

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ, заслуженный деятель науки и техники Украины

"Ми пишалися, що навчаємося в одному з найстаріших університетів країни (у республіці було їх лише п’ять). Мали прекрасних учителів-професорів В.І.Астахова, С.М.Королівського, Г.М.Попова, І.К.Рибалку, С.І.Сидельникова, Б.А.Шрамка та інших. Фонди університетської та міської бібліотек були багатющим джерелом інформації. Від колишньої столиці УРСР у місті ще залишалися Центральний державний архів Жовтневої революції та Книжкова палата УРСР. У першому ми проходили цікаву архівну практику, а у другій – мені пощастило дістатися спецфонду, де на полицях стояли заборонені твори В.Винниченка, М.Скрипника і навіть… В.Леніна. Загалом Харківський університет дав мені можливість отримати ґрунтовні фахові знання, перший досвід наукових досліджень, пройти громадське та особистісне становлення. Саме ці чинники й склали надійний плацдарм для наступної відповідальної партійної роботи, державної служби та наукової праці. Низький уклін тобі, Alma Mater!"


Валентина Васильевна Бездрабко

Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой документоведения и информационной деятельности Киевского национального университета культуры и искусств

"Університет запам’ятався вишуканою справжністю. Справжньою університетською бібліотекою. Справжньою професурою. Справжніми студентами. Справжніми лекціями й справжніми перервами. Справжніми університетськими аудиторіями й справжніми університетськими коридорами. Справжніми університетськими кав’ярнями і неповторно справжніми студентськими рогаликами. Відчуттям справжнього щастя від того, що все тільки починається і все по-справжньому. Vivat Academia !!!"


Светлана Викторовна Бережная

Доктор философских наук, профессор, декан исторического факультета Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды

"Університет для мене – це унікальне поєднання зовнішньої монументальності й гуманістичної, інтелектуальної атмосфери взаємоповаги, довіри, вимогливості, свободи; це унікальний досвід, інтелігентні й професійні наставники, «священна тиша» читальних залів бібліотеки й вірні друзі. Радію, що й досі маю можливість професійного та особистого спілкування з викладачами кафедри при реалізації спільних проектів, на конференціях та семінарах. Велика шана й подяка викладачам і співробітникам кафедри та історичного факультету в цілому за безцінні знання, безмежні можливості, цікаві практики, незрівнянну школу перших наукових досліджень".


Ольга Леонидовна Рябченко

Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и культурологии Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н.Бекетова, Почетный краевед Украины

"З першого погляду Університет справив на мене надзвичайне враження. То була справжня магія, яка зачаровувала всім і всюди – притягувала своєю величністю будівля, масивними і давніми здавалися чорні парти аудиторії 5-61. Заспокоював, налаштовував на роботу тихий, спокійний голос професорів В.Кадєєва і Б.Шрамка, від одного погляду яких аудиторія завмирала. Додавала оптимізму експресивність молодшого покоління. Невловиме навіювання магії опановувало навіть у вільні від навчання дні, коли маршрути мого пізнання міста вибудовувалися так, щоб із надзвичайним хвилюванням пройти мимо Університету. І серце щораз билося сильніше від однієї думки, що я – студентка. Я безмірно вдячна долі за те, що подарувала мені надзвичайних викладачів, справжніх наставників, друзів. Я постійно відчувала їхню підтримку і була надзвичайно горда тим, що навчаюсь в Харківському університеті! І до сьогодні я перебуваю в полоні цієї невловимої університетської магії, що наповнила і причарувала мене на все життя".


Ярослав Николаевич Приходько

Учился в магистратуре Маями университету 2011 г., защитил докторскую диссертацию в Пенсильванском университете (США)

"Завжди згадую з задоволенням та вдячністю роки, проведені на історичному факультеті, наших вимогливих викладачів, та ту чудову професійну підготовку історика, що дуже полегшила моє життя в американській магістратурі та докторантурі в порівнянні з моїми американськими та європейськими товаришами".Денис Сергеевич Гречко

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник и ученый секретарь отдела археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины

"Університет є для мене справжньою Alma Mater. Викладачі факультету озброїли мене фундаметальними знаннями, які дозволяють успішно працювати у сфері як академічної науки, так і викладати у ВНЗ. Зв'язок з Універститетом ніколи не переривався. Тут я завжди знаходив розуміння та підтримку. Спільні проекти вже стали доброю традицією. Я пишаюся тим, що я випускник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна".Сергей Владимирович Гулевский

Cтарший преподаватель кафедры медиа-коммуникаций в ХНУ имени В.Н.Каразина, член Национального союза журналистов Украины, генеральный директор ХОГТРК

"Учеба в Университете - это лучшее время жизни каждого из нас. Жаль, что понимание этого приходит намного позже. Большое спасибо и людям и стенам".Людмила Викторовна Рыбченко

Кандидат исторических наук, заведующая научно-исследовательского отдела Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (г.Киев)

"Роки студентського навчання згадую з великою приємністю і вдячністю. Під час цікавих, насичених, змістовних і різнопланових лекцій, палких дискусій на семінарах, чесних іспитів, студентських практик відбулося моє становлення як особистості, дослідника та історика. Я вдячна всьому викладацькому складу за справжню демократичну та інтелектуальну атмосферу, що панувала у коридорах та аудиторіях факультету і спонукала студентів до наукових пошуків і активного фахового зростання. Радію, що і після завершення навчання я завжди відчувала підтримку своїх університетських наставників. Вважаю, що освіта, здобута в Харківському університеті, є запорукою яскравого, плідного та чесного життя в майбутньому".Игорь Николаевич Денисенко

Член правления Харьковского областного благотворительного фонда содействия историко-культурным исследованиям "Дети подземелья", заместитель начальника отдела по работе с объединениями граждан (Харьковской городской совет)

"Хочу відмітити високий професійний рівень викладачів. Вчитися було цікаво. Отримані знання та навички використовую дотепер. Моя активна громадська діяльність щодо вивчення історії рідного краю у рамках Харківського фонду „Діти підземелля” пов’язана з інтересом до проведення історичних досліджень, який викликало саме навчання на історичному факультеті".


Антон Владимирович Меляков

Кандидат исторических наук, доцент, докторант кафедры социальной и гуманитарной политики Харьковского регионального института Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

"Особистий досвід роботи в інших ВНЗ регіону засвідчив порівняно вищій загальний рівень знань і вмінь, які надаються саме в Університеті. Особливо значущою ця відмінність є в частині методики та методології проведення наукових досліджень. З плином часу усвідомлюється важливість і певної своєрідної консервативності, що притаманна Університету. Виконуючи роль міцного коріння, вона дозволяла протистояти тим з «новацій заради новацій», що відзначалися кон’юнктурністю і необгрунтованістю. Безумовною конкурентною перевагою Університету, особливо для фахівця-гуманітарія, були потужні інфраструктурні можливості, зокрема функціонування ЦНБ, музейного комплексу, баз практик".