Выпускники

Руслан Якович Пириг

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ, заслуженный деятель науки и техники Украины

"Ми пишалися, що навчаємося в одному з найстаріших університетів країни (у республіці було їх лише п’ять). Мали прекрасних учителів-професорів В.І.Астахова, С.М.Королівського, Г.М.Попова, І.К.Рибалку, С.І.Сидельникова, Б.А.Шрамка та інших. Фонди університетської та міської бібліотек були багатющим джерелом інформації. Від колишньої столиці УРСР у місті ще залишалися Центральний державний архів Жовтневої революції та Книжкова палата УРСР. У першому ми проходили цікаву архівну практику, а у другій – мені пощастило дістатися спецфонду, де на полицях стояли заборонені твори В.Винниченка, М.Скрипника і навіть… В.Леніна. Загалом Харківський університет дав мені можливість отримати ґрунтовні фахові знання, перший досвід наукових досліджень, пройти громадське та особистісне становлення. Саме ці чинники й склали надійний плацдарм для наступної відповідальної партійної роботи, державної служби та наукової праці. Низький уклін тобі, Alma Mater!"


Валентина Васильевна Бездрабко

Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой документоведения и информационной деятельности Киевского национального университета культуры и искусств

"Університет запам’ятався вишуканою справжністю. Справжньою університетською бібліотекою. Справжньою професурою. Справжніми студентами. Справжніми лекціями й справжніми перервами. Справжніми університетськими аудиторіями й справжніми університетськими коридорами. Справжніми університетськими кав’ярнями і неповторно справжніми студентськими рогаликами. Відчуттям справжнього щастя від того, що все тільки починається і все по-справжньому. Vivat Academia !!!"


Светлана Викторовна Бережная

Доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-воспитательной работе Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды

"Університет для мене – це унікальне поєднання зовнішньої монументальності й гуманістичної, інтелектуальної атмосфери взаємоповаги, довіри, вимогливості, свободи; це унікальний досвід, інтелігентні й професійні наставники, «священна тиша» читальних залів бібліотеки й вірні друзі. Радію, що й досі маю можливість професійного та особистого спілкування з викладачами кафедри при реалізації спільних проектів, на конференціях та семінарах. Велика шана й подяка викладачам і співробітникам кафедри та історичного факультету в цілому за безцінні знання, безмежні можливості, цікаві практики, незрівнянну школу перших наукових досліджень".


Парфиненко Анатолий Юрьевич

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой туристического бизнеса и страноведения Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина

"Сучасне «суспільство знань» з його базовою установкою навчання протягом усього життя висуває перед системою освіти вимогу сформувати у фахівця навички самостійно вчитися, переучуватися та доучуватися. Найбільш підготовленими для цих завдань виявилися класичні університеті, до яких належить і Каразінський. Потужна наукова школа історичного факультету прищепила мені любов до наукового пошуку, здатність орієнтуватися у безмежному інформаційному просторі та критичного мислення.

Система історіографічної та джерелознавчої підготовки, яка сформувалася на кафедрі, акцентує увагу на теорії, філософії, методології історичних досліджень і є в цьому сенсі важливою конкурентною перевагою. Така освіта дозволила мені не тільки вільно орієнтуватися у предметній сфері, а й вийти за межі «чистого» історіописання, відчути свободу у безмежному просторі сучасного соціогуманітарного знання. Завжди віддаю данину поваги до традицій корпоративної етики, людяності, небайдужого ставлення до студентів, які підтримувалися на історичному факультеті".


Ольга Леонидовна Рябченко

Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и культурологии Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н.Бекетова, Почетный краевед Украины

"З першого погляду Університет справив на мене надзвичайне враження. То була справжня магія, яка зачаровувала всім і всюди – притягувала своєю величністю будівля, масивними і давніми здавалися чорні парти аудиторії 5-61. Заспокоював, налаштовував на роботу тихий, спокійний голос професорів В.Кадєєва і Б.Шрамка, від одного погляду яких аудиторія завмирала. Додавала оптимізму експресивність молодшого покоління. Невловиме навіювання магії опановувало навіть у вільні від навчання дні, коли маршрути мого пізнання міста вибудовувалися так, щоб із надзвичайним хвилюванням пройти мимо Університету. І серце щораз билося сильніше від однієї думки, що я – студентка. Я безмірно вдячна долі за те, що подарувала мені надзвичайних викладачів, справжніх наставників, друзів. Я постійно відчувала їхню підтримку і була надзвичайно горда тим, що навчаюсь в Харківському університеті! І до сьогодні я перебуваю в полоні цієї невловимої університетської магії, що наповнила і причарувала мене на все життя".


Ярослав Николаевич Приходько

Учился в магистратуре Маями университету 2011 г., защитил докторскую диссертацию в Пенсильванском университете (США)

"Завжди згадую з задоволенням та вдячністю роки, проведені на історичному факультеті, наших вимогливих викладачів, та ту чудову професійну підготовку історика, що дуже полегшила моє життя в американській магістратурі та докторантурі в порівнянні з моїми американськими та європейськими товаришами".Денис Сергеевич Гречко

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник и ученый секретарь отдела археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины

"Університет є для мене справжньою Alma Mater. Викладачі факультету озброїли мене фундаметальними знаннями, які дозволяють успішно працювати у сфері як академічної науки, так і викладати у ВНЗ. Зв'язок з Універститетом ніколи не переривався. Тут я завжди знаходив розуміння та підтримку. Спільні проекти вже стали доброю традицією. Я пишаюся тим, що я випускник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна".Сергей Владимирович Гулевский

Cтарший преподаватель кафедры медиа-коммуникаций в ХНУ имени В.Н.Каразина, член Национального союза журналистов Украины, генеральный директор ХОГТРК

"Учеба в Университете - это лучшее время жизни каждого из нас. Жаль, что понимание этого приходит намного позже. Большое спасибо и людям и стенам".Людмила Викторовна Рыбченко

Кандидат исторических наук, заведующая научно-исследовательского отдела Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (г.Киев)

"Роки студентського навчання згадую з великою приємністю і вдячністю. Під час цікавих, насичених, змістовних і різнопланових лекцій, палких дискусій на семінарах, чесних іспитів, студентських практик відбулося моє становлення як особистості, дослідника та історика. Я вдячна всьому викладацькому складу за справжню демократичну та інтелектуальну атмосферу, що панувала у коридорах та аудиторіях факультету і спонукала студентів до наукових пошуків і активного фахового зростання. Радію, що і після завершення навчання я завжди відчувала підтримку своїх університетських наставників. Вважаю, що освіта, здобута в Харківському університеті, є запорукою яскравого, плідного та чесного життя в майбутньому".Игорь Николаевич Денисенко

Член правления Харьковского областного благотворительного фонда содействия историко-культурным исследованиям "Дети подземелья", заместитель начальника отдела по работе с объединениями граждан (Харьковской городской совет)

"Хочу відмітити високий професійний рівень викладачів. Вчитися було цікаво. Отримані знання та навички використовую дотепер. Моя активна громадська діяльність щодо вивчення історії рідного краю у рамках Харківського фонду „Діти підземелля” пов’язана з інтересом до проведення історичних досліджень, який викликало саме навчання на історичному факультеті".


Антон Владимирович Меляков

Кандидат исторических наук, доцент, докторант кафедры социальной и гуманитарной политики Харьковского регионального института Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

"Особистий досвід роботи в інших ВНЗ регіону засвідчив порівняно вищій загальний рівень знань і вмінь, які надаються саме в Університеті. Особливо значущою ця відмінність є в частині методики та методології проведення наукових досліджень. З плином часу усвідомлюється важливість і певної своєрідної консервативності, що притаманна Університету. Виконуючи роль міцного коріння, вона дозволяла протистояти тим з «новацій заради новацій», що відзначалися кон’юнктурністю і необгрунтованістю. Безумовною конкурентною перевагою Університету, особливо для фахівця-гуманітарія, були потужні інфраструктурні можливості, зокрема функціонування ЦНБ, музейного комплексу, баз практик".