Випускники

Руслан Якович Пиріг

Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ,заслужений діяч науки і техніки України

"Ми пишалися, що навчаємося в одному з найстаріших університетів країни (у республіці було їх лише п’ять). Мали прекрасних учителів-професорів В.І.Астахова, С.М.Королівського, Г.М.Попова, І.К.Рибалку, С.І.Сидельникова, Б.А.Шрамка та інших. Фонди університетської та міської бібліотек були багатющим джерелом інформації. Від колишньої столиці УРСР у місті ще залишалися Центральний державний архів Жовтневої революції та Книжкова палата УРСР. У першому ми проходили цікаву архівну практику, а у другій – мені пощастило дістатися спецфонду, де на полицях стояли заборонені твори В.Винниченка, М.Скрипника і навіть… В.Леніна. Загалом Харківський університет дав мені можливість отримати ґрунтовні фахові знання, перший досвід наукових досліджень, пройти громадське та особистісне становлення. Саме ці чинники й склали надійний плацдарм для наступної відповідальної партійної роботи, державної служби та наукової праці. Низький уклін тобі, Alma Mater!"


Валентина Василівна Бездрабко

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв

"Університет запам’ятався вишуканою справжністю. Справжньою університетською бібліотекою. Справжньою професурою. Справжніми студентами. Справжніми лекціями й справжніми перервами. Справжніми університетськими аудиторіями й справжніми університетськими коридорами. Справжніми університетськими кав’ярнями і неповторно справжніми студентськими рогаликами. Відчуттям справжнього щастя від того, що все тільки починається і все по-справжньому. Vivat Academia !!!"


Світлана Вікторівна Бережна

Доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

"Університет для мене – це унікальне поєднання зовнішньої монументальності й гуманістичної, інтелектуальної атмосфери взаємоповаги, довіри, вимогливості, свободи; це унікальний досвід, інтелігентні й професійні наставники, «священна тиша» читальних залів бібліотеки й вірні друзі. Радію, що й досі маю можливість професійного та особистого спілкування з викладачами кафедри при реалізації спільних проектів, на конференціях та семінарах. Велика шана й подяка викладачам і співробітникам кафедри та історичного факультету в цілому за безцінні знання, безмежні можливості, цікаві практики, незрівнянну школу перших наукових досліджень".


Парфіненко Анатолій Юрійович

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

"Сучасне «суспільство знань» з його базовою установкою навчання протягом усього життя висуває перед системою освіти вимогу сформувати у фахівця навички самостійно вчитися, переучуватися та доучуватися. Найбільш підготовленими для цих завдань виявилися класичні університеті, до яких належить і Каразінський. Потужна наукова школа історичного факультету прищепила мені любов до наукового пошуку, здатність орієнтуватися у безмежному інформаційному просторі та критичного мислення.

Система історіографічної та джерелознавчої підготовки, яка сформувалася на кафедрі, акцентує увагу на теорії, філософії, методології історичних досліджень і є в цьому сенсі важливою конкурентною перевагою. Така освіта дозволила мені не тільки вільно орієнтуватися у предметній сфері, а й вийти за межі «чистого» історіописання, відчути свободу у безмежному просторі сучасного соціогуманітарного знання. Завжди віддаю данину поваги до традицій корпоративної етики, людяності, небайдужого ставлення до студентів, які підтримувалися на історичному факультеті".


Ольга Леонідівна Рябченко

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії і культурології Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, Почесний краєзнавець України

"З першого погляду Університет справив на мене надзвичайне враження. То була справжня магія, яка зачаровувала всім і всюди – притягувала своєю величністю будівля, масивними і давніми здавалися чорні парти аудиторії 5-61. Заспокоював, налаштовував на роботу тихий, спокійний голос професорів В.Кадєєва і Б.Шрамка, від одного погляду яких аудиторія завмирала. Додавала оптимізму експресивність молодшого покоління. Невловиме навіювання магії опановувало навіть у вільні від навчання дні, коли маршрути мого пізнання міста вибудовувалися так, щоб із надзвичайним хвилюванням пройти мимо Університету. І серце щораз билося сильніше від однієї думки, що я – студентка. Я безмірно вдячна долі за те, що подарувала мені надзвичайних викладачів, справжніх наставників, друзів. Я постійно відчувала їхню підтримку і була надзвичайно горда тим, що навчаюсь в Харківському університеті! І до сьогодні я перебуваю в полоні цієї невловимої університетської магії, що наповнила і причарувала мене на все життя".


Ярослав Миколайович Приходько

Навчався у магістратурі Маямі університету,в 2011 р. захистив докторську дисертацію у Пенсильванському університеті (США)

"Завжди згадую з задоволенням та вдячністю роки, проведені на історичному факультеті, наших вимогливих викладачів, та ту чудову професійну підготовку історика, що дуже полегшила моє життя в американській магістратурі та докторантурі в порівнянні з моїми американськими та європейськими товаришами".Денис Сергійович Гречко

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник та вчений секретар відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України

"Університет є для мене справжньою Alma Mater. Викладачі факультету озброїли мене фундаметальними знаннями, які дозволяють успішно працювати у сфері як академічної науки, так і викладати у ВНЗ. Зв'язок з Універститетом ніколи не переривався. Тут я завжди знаходив розуміння та підтримку. Спільні проекти вже стали доброю традицією. Я пишаюся тим, що я випускник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна".Сергій Володимирович Гулєвський

Старший викладач кафедри медіа-комунікацій Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, член Національної спілки журналістів України, генеральний директор Харківської обласної державної телерадіокомпанії

"Учеба в Университете - это лучшее время жизни каждого из нас. Жаль, что понимание этого приходит намного позже. Большое спасибо и людям и стенам".Людмила Вікторівна Рибченко

Кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» (м.Київ)

"Роки студентського навчання згадую з великою приємністю і вдячністю. Під час цікавих, насичених, змістовних і різнопланових лекцій, палких дискусій на семінарах, чесних іспитів, студентських практик відбулося моє становлення як особистості, дослідника та історика. Я вдячна всьому викладацькому складу за справжню демократичну та інтелектуальну атмосферу, що панувала у коридорах та аудиторіях факультету і спонукала студентів до наукових пошуків і активного фахового зростання. Радію, що і після завершення навчання я завжди відчувала підтримку своїх університетських наставників. Вважаю, що освіта, здобута в Харківському університеті, є запорукою яскравого, плідного та чесного життя в майбутньому".Ігор Миколайович Денисенко

Член правління Харківського обласного благодійного фонду сприяння історико-культурним дослідженням „Діти підземелля”, заступник начальника відділу по роботі з об’єднаннями громадян (Харківська міська рада)

"Хочу відмітити високий професійний рівень викладачів. Вчитися було цікаво. Отримані знання та навички використовую дотепер. Моя активна громадська діяльність щодо вивчення історії рідного краю у рамках Харківського фонду „Діти підземелля” пов’язана з інтересом до проведення історичних досліджень, який викликало саме навчання на історичному факультеті".


Антон Володимирович Меляков

Кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України

"Особистий досвід роботи в інших ВНЗ регіону засвідчив порівняно вищій загальний рівень знань і вмінь, які надаються саме в Університеті. Особливо значущою ця відмінність є в частині методики та методології проведення наукових досліджень. З плином часу усвідомлюється важливість і певної своєрідної консервативності, що притаманна Університету. Виконуючи роль міцного коріння, вона дозволяла протистояти тим з «новацій заради новацій», що відзначалися кон’юнктурністю і необгрунтованістю. Безумовною конкурентною перевагою Університету, особливо для фахівця-гуманітарія, були потужні інфраструктурні можливості, зокрема функціонування ЦНБ, музейного комплексу, баз практик".