Харківський історіографічний збірник

Головний редактор – доктор історичних наук, професор С.І.Посохов

Відповідальний секретар – кандидат історичних наук, старший викладач Ю.А.Кісельова

Адреса: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків 61077, Україна, історичний факультет

Teлефон: +38 (057) 707 52 51

Електронна пошта: historiography@karazin.ua

Фахове видання з історичних наук (наказ МОН № 1328 від 21.12.2015)

Періодичність видання: раз на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, німецька, польська

Обсяг: до 10 умов. друк. аркушів
Періодичне видання виникло за ініціативи співробітників кафедри історіографії, джерелознавства та археології. На його сторінках публікуються статті з актуальних проблем теорії та історії історичної науки і освіти. Раз на два роки в «Харківський історіографічний збірник» входять блоки, які формуються з матеріалів «Астаховських читань» та мають тематичну спрямованість: питання категоріального апарату історичної науки та історіографії, періодизації історіографічного процесу, взаємодії історіографії та наукознавства, професійної етики істориків та проблем наукового співтовариства. З кінця 1990-х років і по 2018 р. було видано 17-ть випусків «Харківського історіографічного збірника».


Архів номерів

Харківський історіографічний збірник. Вип. 17.

Харківський історіографічний збірник. Вип. 16.

Харківський історіографічний збірник. Вип. 15.

Харківський історіографічний збірник. Вип. 14.

Харківський історіографічний збірник. Вип. 13.

Харківський історіографічний збірник. Вип. 12.

Харківський історіографічний збірник. Вип. 11.

Харківський історіографічний збірник. Вип. 10.