Клуб університетських історій

Звіт про роботу клубу університетських історій за 2020/2021 н.р.


Звіт про роботу клубу університетських історій за 2019/2020 н.р.


Клуб університетських історій: історія та сьогодення


Клуб університетських історій був створений з метою неформального спілкування тих, хто цікавиться історією та сьогоденням університетів, відчуває нерозривність своєї долі з долею Харківського університету. Практичними завданнями Клубу є гуртування істориків освіти, знайомство з маловідомими сторінками історії університету та з його сучасним станом, збагачення фондів Музею історії університету новими експонатами, аудіо- та відеоматеріалами. На засіданнях Клубу обговорюються доповіді з історії освіти, передовсім, Харківського університету, відбуваються презентації книг з відповідної тематики, організовуються зустрічі з викладачами, співробітниками та вихованцями університету, екскурсії університетом та університетськими місцями пам’яті. Тривалий час традиційним елементом цих зустрічей був обмін «університетськими історіями», цікавими (почасти невідомими) фактами з історії університету. Нині архів «університетських історій» зберігається в Музеї історії університету, який з 2005 р. став опікуватися Клубом університетських історій, надавши йому своє приміщення дляорганізації засідань.

Ідея заснування Клубу належить проф. С.І.Посохову. За роки існування Клубу змінилося три його керівника: М.В.Григор’єва, Ю.А.Кісельова, В.Ю.Іващенко (чинний голова).

Засідання, які найбільш запам’яталися учасникам Клубу:

1. Зустрічі:

 • з учасниками «агітбригади» університету 1960-х років, яка подорожувала Волгою: М.З.Бердутою, В.М.Духопельниковим, В.Г.Пікаловим
 • з І.Б.Шрамко, донькою професора Харківського університету Б.А.Шрамко
 • з учасником антарктичних експедицій, завідувачем кафедри зоології та екології тварин університету А.Ю.Утєвським
 • з донькою ректора І.М.Буланкіна, доцентом кафедри біохімії Н.І.Буланкіною
 • з О.І.Тараповою, донькою ректора університету в 1975 – 1993-х рр., проф.І.Є.Тарапова
 • з випускником Харківського університету, археологом, проф. Пенсільванського університету (США) О.Лесковим
 • зі студентами – переможцями наукових конкурів та олімпіад
 • з учасниками студентських будівельних загонів Харківського університету
 • з викладачами історичного факультету Д.В.Журавльовим, О.П.Мартем’яновим, С.І.Посоховим та ін., які поділилися «персональними історіями»

2. Екскурсії:

 • до Симуляційного центру на медичному факультеті
 • до відділу рідкісних видань та рукописів ЦНБ університету, знайомство з колекцією інкунабул та палеотипів
 • до Астрономічного музею та обсерваторії університету
 • до Харківського художнього музею
 • до фізичної лабораторії університету
 • на біологічний факультет (ознайомлення із Гербарієм університету)
 • на хімічний факультет, де відбулася зустріч із деканом факультету, к. хім. наук, доц.О.М.Калугіним
 • на кафедру генетики та цитології Харківського університету
 • на кафедру мінералогії, петрографії та корисних копалин

3. Науково-практичні семінари:

 • Доповідь к. іст. наук С.С.Кушнарьова «Як знайти родичів за заліковкою, або студентські документи як генеалогічне джерело»
 • Лекторіум у форматі «15×4», присвячений книзі «Класика, що випереджає час»
 • Дискусія про роль декана в університетському житті за участі С.І.Посохова і С.Д.Литовченка
 • Доповідь В.Ю.Іващенко «Плененные малороссийскими Аркадиями: семейные отношения в профессорской среде Харькова в начале ХІХ века»
 • Круглий стіл «Академічні конфлікти в історії університету»
 • Доповідь проф., зав. кафедрою молекулярної біології і біотехнології, директором НІІ біології А.І.Божкова «Сучасні біотехнології: благо чи зло?»
 • Доповідь д.іст.наук, проф. Л.Ю.Посохової «На шляху до університету: православні колегіуми України наприкінці ХVII – на початку XIX ст.»
 • Доповідь к. іст. наук Т.В.Костіної (Петербург) «Как «незаметно» уволить треть преподавателей российских университетов: рецепт С.С.Уварова»
 • Круглий стіл «Студент та викладач в умовах Болонської системи»
Фотогалерея