Клуб університетських історій

Презентація діяльності клубу

Клуб університетських історій був створений з метою неформального спілкування тих, хто відчуває нерозривність своєї долі з долею університету. Практичними завданнями Клубу є знайомство з маловідомими сторінками історії університету та з його сучасним станом, збагачення фондів Музею історії університету новими експонатами, аудіо- та відеоматеріалами. На засіданнях Клубу обговорюються доповіді з історії Харківського університету, відбуваються презентації книг з університетської історії, організовуються зустрічі з викладачами, співробітниками та вихованцями університету, екскурсії університетом та університетськими місцями. Тривалий час традиційним елементом зустрічей був обмін «університетськими історіями», цікавими (почасти невідомими) фактами університетської історії. Нині архів «університетських історій» зберігається в Музеї історії університету, який з 2005 р. став опікуватися Клубом університетських історій, надавши йому своє приміщення дляорганізації засідань.

Ідея заснування клубу належить проф. С. І. Посохову. За роки існування Клубу змінилося три його керівника: М. В. Григор’єва, Ю. А. Кісельова, В. Ю. Іващенко (чинний голова).

Засідання, які найбільш запам’яталися учасникам клубу:

 • Зустрічі:
 • Екскурсії:
 • Науково-практичні семінари:
 • з учасниками агітбригади університету, яка подорожувала Волгою: М. З. Бердутою, В. М. Духопельниковим, В. Г. Пікаловим.
 • з І. Б. Шрамко, донькою професора Харківського університету Б. А. Шрамко
 • з учасником антарктичних експедицій, завідувачем кафедри зоології та екології тварин університету А. Ю. Утєвським.
 • з донькою ректора І. М. Буланкіна, доцентом кафедри біохімії Н. І. Буланкіною.
 • з Є. І. Тараповою, дочкою ректора університету в 1975 – 1993-х рр., проф. І. Є. Тарапова.
 • з випускником Харківського університету, археологом, проф. Пенсільванського університету (США) О. Лесковим.
 • зі студентами – переможцями наукових конкурів та олімпіад.
 • до відділу рідкісних видань та рукописів ЦНБ університету, знайомство з колекцією інкунабул та палеотипів.
 • до Астрономічного музею університету.
 • до Харківського художнього музею.
 • до фізичної лабораторії університету.
 • до Гербарію університету.
 • на хімічний факультет, де відбулася зустріч з деканом факультету, к. хім. наук, доц. О. М. Калугіним.
 • на кафедру генетики та цитології Харківського університету.
 • на кафедру мінералогії, петрографії та корисних копалин.
 • Доповідь В. Ю. Іващенко «Плененные малороссийскими Аркадиями: семейные отношения в профессорской среде Харькова в начале ХІХ века».
 • Круглий стіл «Академічні конфлікти в історії університету».
 • Доповідь проф., зав. кафедрою молекулярної біології і біотехнології, директором НІІ біології А. І. Божкова «Сучасні біотехнології: благо чи зло?».
 • Доповідь д.іст.наук, проф. Л. Ю. Посохової «На шляху до університету: православні колегіуми України наприкінці ХVII – на початку XIX ст.».
 • Доповідь к. іст. наук Т. В. Костіної «Как «незаметно» уволить треть преподавателей российских университетов: рецепт С. С. Уварова».
Круглий стіл «Студент та викладач в умовах Болонської системи».