Гурток історіографії, джерелознавства та СІД


Гурток в Facebook

Гурток в Інстаграм


Звіт про роботу гуртка за 2013-2016 під керівництвом Ганни Гнатченко

Звіт про роботу гуртка за 2016-2017 під керівництвом Сильвестра Селегєєва

Звіт про роботу гуртка за 2017-2019 під керівництвом Дмитра Ракова

Звіт про роботу гуртка за 2019-2020 під керівництвом Ірини Трофіменко


Афіші засіданнь гуртка за 2017-2019 рр

Афіши засідань гуртка за 2019-2021 рр.


Куратор гуртка – кандидат історичних наук, доцент Юлія Анатоліївна Кісельова.
Староста гуртка – студентка 4 курсу Валерія Рядинська.

Гурток історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін – це творче об’єднання студентів та аспірантів кафедри, які зацікавлені у професійному розвитку.

Діяльність гуртка спрямована на поглиблене вивчення різноманітних наукових проблем та формування такого простору спілкування, що сприятиме інтелектуальному, культурному й професійному розвитку історика-початківця.

Основною формою організації засідань гуртка є традиційне для академічного середовища читання та обговорення наукових доповідей. Тематично наукові повідомлення студентів й аспірантів охоплюють доволі широке коло питань: від теоретичних проблем історіографії, джерелознавства та методології історії до конкретно-практичних досліджень, переважно з історії Харківщини, Харкова та Харківського університету зокрема. Окремі засідання присвячуються обговоренню не тільки тематично близьких доповідей, а і досліджень, проведених у руслі певних методологічних підходів: культурної, інтелектуальної, візуальної історій, історії емоцій, біографістики, просопографії, усної історії, історії пам’яті, історії архівної та музейної справ і т.д.


Доповідь студентки 4 курсу Маргарити Фірсової на тему «Від герба до логотипу: еволюція міської символіки Харкова», 12.11.2022 р.

Доповідь студентки 4 курсу Маргарити Фірсової на тему «Від герба до логотипу: еволюція міської символіки Харкова», 12.11.2022 р.


Іншою особливістю наших засідань є поєднання студентської дослідницької діяльності та експертної думки щодо методів роботи з джерелами. Експертами виступають як викладачі кафедри, так і запрошені науковці.

Доповідь В. Прокази на тему: «Листування істориків як історіографічне джерело (на матеріалах листування В.П. Бузескула) та майстер-клас від В.Ю. Іващенко «Використання баз даних при аналізі епістолярних джерел», 07.11.2019 р.


Майстер-клас «Контент-аналіз: як довірити комп’ютеру своє джерело», доповідачка викладач кафедри історії та мовознавства Українського державного університету залізничного університету К. А. Єремєєва, 18.05.2021 р.


Одним із важливих завдань гуртка є налагодження неформального спілкування студентів різних курсів, аспірантів та викладачів. Для досягнення цієї мети використовуються різноманітні заходи: конкурси та флешмоби у соціальних мережах, «зустрічі за інтересами». Особливо запам’яталися зустрічі, присвячені колекціонуванню, «науковому туризму» та «практикам читання» викладачів кафедри.

Творча зустріч з викладачами кафедри «Науковий туризм як стиль життя», 13.12. 2017 р.


В історії гуртка існувала практика запрошення студентів до дому викладачів. Як правило, таку можливість отримували найактивніші члени гуртка, які наприкінці навчального року в невимушеній домашній атмосфері могли почути цікаві історії із життя своїх вчителів, дізнатися про особливості організації їхньої дослідницької роботи, захоплення та повсякденні практики життя.

В гостях у доцентки кафедри О. Г. Павлової, 31.05.2017 р.


Мета роботи гуртка полягає також у обміні досвідом. Саме тому на засідання гуртка часто запрошуються фахівці з різних дисциплін: архівістики, генеалогії, криміналістики, філології, філософії та ін. Іноді члени гуртка зустрічаються з експертами на їх робочому місті. Таке спілкування, безумовно, розширює для студентів можливості професійного розвитку.

Зустріч з А. О. Алєксєєнко, начальницею відділу використання інформації документів ЦДНТА України на тему: «Сучасні архіви: Франція VS Україна (враження за підсумками стажування STIA - 2019 у Парижі)», 21.05.2019 р.


Зустріч з Антоном Городецьким директором «Feldman Family Museum» у галереї «АВЕК», 3.12.2019 р.


З 2019 року з'явилася нова форма роботи гуртка – проведення екскурсій по місту та області. Така форма роботи дозволяє учасникам нашої спільноти набути важливих навичок екскурсійної роботи, розібратися з тонкощами створення екскурсійних маршрутів, спробувати себе у ролі організаторів та екскурсоводів. У результаті цей досвід надає можливість студентам побачити перспективи застосування історичної освіти на практиці. Особливо запам’яталися екскурсії «Робочий кабінет у прохідній кімнаті: денаціоналізація будинків вчених у 1920-х рр.», виїзна екскурсія до м. Вовчанськ, організована студентами магістратури В. Андрющенко та І. Трофименко, а також екскурсія “Streer-art у м. Харкові”, кураторка студентка 3 курсу В. Рядинська.


Особливою популярністю користуються краєзнавчо-туристичні подорожі гуртка цікавими місцями Слобідського краю. Під час таких мандрівок відбувається знайомство з природою та історико-культурною спадщиною регіону. За останні декілька років гурток відвідав старовинні дворянські садиби: Шидловських у смт Старий Мерчик, Святополк-Мирських у с. Гійовка, Куликовських у с. Рокитне. А також – Донецьке городище (що знаходиться на околиці смт Покотиловка); городища Кочеток‑1, Кочеток‑2 поблизу смт Кочеток; Борисо‑Глібський жіночий монастир у с. Водяне, село Кручик в якому розташовувалася садиба В.Н. Каразіна та багато інших цікавих місць.


Попереду на нас чекають нові захоплюючі подорожі, якісні доповіді, теплі зустрічі. Запрошуємо їх здійснити, прослухати та відвідати разом!