Гурток історіографії, джерелознавства та СІД


Група гуртка у соціальній мережі Facebook.

Звіт про роботу гуртка за 2019 / 2020 н.р., 2018 / 2019 н.р., 2017 / 2018 н.р., 2016 / 2017 н.р., 2015 / 2016 н.р., 2014 / 2015 н.р., 2013 / 2014 н.р.

Куратор гуртка – кандидат історичних наук, доцент Юлія Анатоліївна Кісельова.

Староста гуртка – студентка 4 курсу Трофименко Ірина

Гурток історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін – це творче об’єднання студентів та аспірантів кафедри, які зацікавлені у професійному розвитку.

Діяльність гуртка спрямована на поглиблене вивчення різноманітних наукових проблем та формування такого простору спілкування, що сприятиме інтелектуальному, культурному й професійному розвитку історика-початківця.

Доповідь студентки 3 курсу В. Прокази на тему: «Листування істориків як історіографічне джерело (на матеріалах листування В. П. Бузескула) 07.10.2019 р.

Основною формою організації засідань гуртка є традиційне для академічного середовища читання та обговорення наукових доповідей. Тематично наукові повідомлення студентів й аспірантів охоплюють доволі широке коло питань: від теоретичних проблем історіографії, джерелознавства та методології історії до конкретно-практичних досліджень, переважно з історії Харківщини, Харкова та Харківського університету зокрема. Окремі засідання присвячуються обговоренню не тільки тематично близьких доповідей, а і досліджень, проведених у руслі єдиних методологічних підходів: культурної, інтелектуальної, візуальної історій, історії емоцій, біографістики, просопографії, усної історії, історії пам’яті, історії архівної та музейної справ і т. д.

Доповідь студентки 3 курсу I. Трофименко «Конкурс студентських робіт на медаль як університетський ритуал", 11.12.2019 р.

Окрім безпосереднього знайомства з результатами студентських наукових досліджень, гуртком активно використовуються і інші різноманітні форми роботи. Зокрема, з метою організації неформального спілкування студентів різних курсів, аспірантів та викладачів кафедри було покладено початок традиції проведення «зустрічей за інтересами». У 2015/2016 н. р. таке засідання було присвячено колекціонуванню, а у 2016/2017 н. р. –практикам читання професійних істориків, а в 2018/2019 н. р. – кінофільмам.

Творча зустріч «Практики читання художньої літератури: розмова за чашкою чаю з викладачами кафедри», 13.12.2016 р.


Творча зустріч з викладачами: ««На час старше»: фільми, що визначили наш погляд на себе та на світ", 06.03.2019 р.

З 2015 р. існує традиція відвідувати викладачів вдома, завдяки чому у студентів з’явилась можливість познайомитися із «творчою лабораторією» вченого, в невимушеній атмосфері почути цікаві історії із життя своїх вчителів, дізнатися про особливості організації їхньої дослідницької роботи, захопленнях тощо. Подібні засідання відбуваються за спеціальними запрошеннями, котрі отримують найактивніші учасники гуртка. Гуртківці вже встигли побувати вдома у сім’ї професорів Сергія Івановича та Людмили Юріївни Посохових, доцента Вікторії Юріївни Іващенко, доцента Ольги Григорівни Павлової.

В гостях вдома у канд. іст. наук, доц. кафедри історіографії, джерелознавства та археології О. Г. Павлової, 31.05.2017 р.

Доволі часто на засідання гуртка запрошуються спеціалісти із суміжних дисциплін: архівісти, генеалоги, криміналісти, культурологи, мистецтвознавці, психологи, філологи, філософи та ін., що, безумовно, розширює для студентів можливості професійного розвитку.

Засідання «Шлях до самопізнання: особливості та методи генеалогічних досліджень» (за участю канд. іст. наук., доц. кафедри історії Східної Європи, генеалога С. С. Кушнарьова), 02.03.2017 р.


Зустріч з А. О. Алєксєєнко, начальницею відділу використання інформації документів ЦДНТА України на тему: «Сучасні архіви: Франція VS Україна (підсумки та враження за підсумками стажування STIA - 2019 у Парижі)», 21.05.2019 р.

З 2019 року з'явилася нова форма роботи – проведення екскурсій по місту. Першою екскурсією, організованою та проведеною силами робочої групи гуртка стала екскурсія на тему: «Робочий кабінет у прохідній кімнаті: денаціоналізація будинків заслужених вчених у 1920-х рр.». Така форма роботи не лише дозволяє набути важливі навички екскурсійної роботи, розібратися з тонкощами створення екскурсійних маршрутів, але й надає можливість студентам побачити і випробувати перспективи застосування історичної освіти на практиці.

Екскурсія за участю студентів під керівництвом Ю. А. Кисельової, 03.10.2019 р.

Особливою популярністю користуються краєзнавчо-туристичні подорожі гуртка цікавими місцями Слобідського краю. Під час таких мандрівок відбувається знайомство з природою та історико-культурною спадщиною регіону. За останні декілька років гурток відвідав старовинні дворянські садиби: Шидловських у смт Старий Мерчик Валківського району, Святополк-Мирських у с. Гійовка (нині – м. Люботин Харківської області), Куликовських у с. Рокитне Нововодолажського району. А також – Донецьке городище (що знаходиться на околиці смт Покотиловка Харківського району та Новобаварського району м. Харкова); городища Кочеток‑1, Кочеток‑2 поблизу смт Кочеток Чугуївського району; Борисо‑Глібський жіночий монастир у с. Водяне Зміївського району та багато інших цікавих місць.


Відвідування Борисо-Глібського жіночого монастиря (с. Водяне Зміївського району Харківської області), 17.06.2017 р.


Відвідування м. Святогірська спільно з гуртком Мистецтвознавців, 05.10.2019 р.

Попереду на нас чекають нові захоплюючі подорожі, якісні доповіді, теплі зустрічі. Запрошуємо їх здійснити, прослухати та відвідати разом!

Фотогалерея