Гурток історіографії, джерелознавства та СІД

Студентський науковий гурток історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Заснований у 1978 році (перша назва – гурток історіографії та джерелознавства).

Куратор – к.і.н. Кісельова Юлія Анатоліївна.

Староста – Селегєєв Сильвестр.

Мета гуртка – забезпечити можливість розвитку фахових навичок студентів, прищепити смак до наукового пошуку, сприяти формуванню дослідницької культури у процесі обговорення наукових доповідей, участі у дискусіях та спілкування з ученими.

Робота гуртка спрямована на формування простору спілкування, який би сприяв виникненню нових ідей, розширенню кругозору та прагнень до професійного самовдосконалення студентів.

Форми організації засідань гуртка

Виступи студентів із науковими доповідями, круглі столи.

Засідання, на яких обговорюються результати наукової роботи студентів, як правило, відбуваються за тематичним принципом: дослідження з історії пам’яті, гендерної історії, історії емоцій, з проблем біографістики, інтелектуальної історії та історії університетів, історії періодичної преси, архівної та музейної справи, з проблем мистецтвознавства та ін.

Зустрічі з науковцями

На засідання гуртка часто запрошуються спеціалісти з суміжних дисциплін: криміналісти, філологи, психологи, соціологи, культурологи, мистецтвознавці та ін. Втім, звичайно, частіше засідання відбуваються за участю фахових істориків, перш за все, випускників та викладачів кафедри. У 2015 р. була започаткована традиція відвідувати викладачів вдома, де в невимушеній атмосфері студенти мають можливість почути життєві історії викладачів, поставити питання про особливості організації їхньої дослідницької роботи, захоплення та ін. Такі засідання організовуються за спеціальними запрошеннями, які отримують найактивніші члени гуртка, що відвідали найбільше засідань протягом року.

Зустрічі за інтересами

З метою організації неформального спілкування студентів різних курсів, аспірантів та викладачів кафедри була започаткована традиція організації «зустрічей за інтересами». У 2015/2016 навч. р. вона була присвячена професійним захопленням істориків – колекціонуванню. Традиційними є також зустрічі з випускниками кафедри, які діляться з гуртківцями своїми спогадами та життєвим досвідом.

Краєзнавчі подорожі

Особливою популярністю користуються екскурсії історичними місцями Харківщини, під час яких відбувається знайомство з об'єктами культурної та історичної спадщини регіону. Доброю традицією стала організація подібних екскурсій разом зі студентським науковим археологічним гуртком, що дало можливість поєднати огляди історичних та археологічних пам’яток.

Гуртківці відкриті і для організації соціальних акцій та ініціатив.

Приєднуйтеся до нас!


Гурток у соціальній мережі
Архів засідань
Фотогалерея
Анкети членів гуртка

Фотогалерея