Археографічні проекти

Значну частину наукового доробку кафедри становлять археографічні видання. Основними напрямками археографічної роботи є краєзнавчі студії та історія університетської освіти.

Археографічні проекти краєзнавчого характеру:
Серія збірок документів і матеріалів із фондів ДАХО «Старовинні міста Харківщини» (1993 – 1995 рр.; редактор – А. І. Епштейн; укладачі – Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов, С. В. Потрашков): опубліковано документи з історії Валок (1992), Змійова (1992), Чугуєва (1993), Вовчанська (1994), Ізюму (1994), Краснокутська (1994), Куп’янська (1994), Богодухіва (1995) та Золочева (1995).

Серія збірників архівних документів і матеріалів спільно з ДАХО «Краю мій, Слобожанщино!» (редактор – Б. К. Мигаль; члени редколегії – А. І. Епштейн, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. І. Посохов, С. В. Потрашков), до якої увійшли видання, присвячені Бабаям (1993), Харківському району (2 ч., 1994 – 1995), Мерефі (2 ч., 1995 – 1996), Огульцям (1996), Лебедину (1997), Артемівці (1998), Дергачам (1998), Кегічивському району (1999).


Харків: Збірник архівних документів і матеріалів / Гол. ред С. І. Посохов. (Харків, 2004).

Латыши на Харьковщине (Харків, 2011) спільно з ДАХО, Центром краєзнавства університету та Академічною бібліотекою Латвійського університету.

Город и война: Харьков в годы Великой Отечественной войны: (сб. документов) (СПб, 2012) спільно з РДГУ.


Археографічні проекти з історії університетської освіти:

Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців: У 2 т. Т. 1 / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К., Мигаль, С. І. Посохов: наук. ред. С. І. Посохов (Харків, 2008 – 2010).

Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців: У 2 т. Т. 2 / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К., Мигаль, С. І. Посохов: наук. ред. С. І. Посохов (Харків, 2008 – 2010).

Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців / Укл. В. Ю. Іващенко, О. І. Красько, С. М. Куделко, Ю. А. Кісельова, Є. С. Рачков, С. І. Посохов, Л. Ю. Посохова; Вступ. стаття В. Ю. Іващенко, О. І. Красько; Наук. ред.: В. Ю. Іващенко (Харків, 2016).

Университетская идея в Российской империи ХVIII – начала ХХ векав / Антология / сост. А. Ю. Андреев, С. И. Посохов (М., 2011).

Епістолярна спадщина М. С. Дринова (укладачі – В. Ю. Іващенко, С. І. Посохов) у «Дриновському збірнику» за 2011 – 2015 рр.