Організації

Традиційними для кафедри є контакти з громадськими, національно-культурними та конфесійними організаціями. Найбільш тісні зв’язки існують із Національною спілкою краєзнавців України. Кафедра отримала від цієї організації премію імені Д.Яворницького (1997 р.). Плідними є зв’язки з Українським товариством охорони пам’яток історії та культури. Представники кафедри входять до складу правлінь як центральних, так і місцевих відділень цих двох названих організацій. Кафедра підтримує контакти з Союзом ветеранів, об’єднаннями афганців та чорнобильців. Багато років продовжується співробітництво з Українською асоціацією жінки в науці, культурі та освіті.

Серед національно-культурних товариств, з якими кафедра підтримує зв’язки, Руське національно-культурне товариство Харківської області, Харківське обласне товариство азербайджансько-української дружби «Достлуг», Харьківська обласна суспільна організація «Армянська національна міська община», Харківський обласний благодійний фонд «Єврейський культурний центр Бейт Дан», Харківський обласний комітет «Дробицький Яр» та ін. У 2010 р. з друку вийшла збірка документів «Латыши на Харьковщине», яка, як ми сподіваємся, започаткувала серію такого роду видань.

Багаторічні плідні зв’язки встановилися між кафедрою та Харківським єпархіальним управлінням УПЦ. Підсумком цієї співпраці, зокрема, стало видання «Православной энциклопедии Харьковщины».

З усіма перерахованими та неназваними в переліку установами проводяться конференції та круглі столи, відбувається святкування ювілейних та пам’ятних дат. В активі кафедри спільні видання, здійснення проектів з відкриття меморіальних дошок та пам’ятників.


Харківське історико-археологічне товариство (ХІАО)

Члени кафедри є активними учасниками Харківського історико-археологічного товариства (ХІАО) – громадської, недержавної, науково-просвітницької організації, діяльність якої спрямована на дослідження і охорону археологічних пам'яток, розвиток музейної справи і краєзнавства, популяризацію наукових знань. Установчі збори Харківського історико-археологічного товариства відбулися в 1995 р. в Харківському державному університеті. В даний час завідувач кафедри С.І.Посохов є співголовою цієї організації і головним редактором щорічника «Старожитності», який вона видає, а В.В.Скирда і І.Б.Шрамко – членами Правління ХІАО. Члени кафедри беруть участь в організації традиційних міжнародних наукових конференцій «Проблеми історії та археології України», які проводить товариство, а також щорічних виставок «Результати польового археологічного сезону».

Сайт товариства


Національна спілка краєзнавців України

Всі роки існування кафедри її викладачі брали участь в краєзнавчій роботі. Не випадково, що саме на ній в 1983 р. зародилася думка проводити конференції молодих вчених краєзнавчого спрямування. На сьогоднішній день вже проведено 34 таких конференції. Викладачі кафедри не тільки виступають авторами краєзнавчих досліджень, читають курс «Основи краєзнавства» і керують краєзнавчою практикою студентів, а й беруть активну участь у діяльності Національної спілки краєзнавців. У його керівні органи неодноразово обиралися С.І.Посохов і С.М.Куделко. Заслуги кафедри в розвитку краєзнавчого руху були відзначені присудженням її колективу Республіканської премії імені Д.Яворницького (1997 р.). Низці співробітників кафедри присвоєно звання «Почесний краєзнавець України» НСК України. Сьогодні Харківське відділення НСКУ очолює С.М.Куделко.

Сайт спілки


Харківська єпархія УПЦ

Більше 20 років триває співпраця викладачів кафедри та Харківської єпархії УПЦ. Ці зв'язки виникли і зміцніли за митрополита Харківського і Богодухівського, владики Никодима. Тривають вони і за діючим митрополитом, владикою Онуфрієм, який є випускником кафедри. Викладачі читають лекції в Харківській духовній семінарії, брали участь у створенні Церковно-історичного музею. З ініціативи професора кафедри В.В.Петровського була видана «Православная энциклопедия Харьковщины». Проводяться спільні конференції, круглі столи до ювілейних і церковних пам'ятних дат.

Сайт єпархії


Східно-регіональне відділення Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК

Кафедра співпрацює Центром пам’яткознавства НАНУ і Українського товариства охорони памяток історії та культури (директор – О.М.Титова). Рішенням Вченої ради Центру пам’яткознавства у 1995 р. на базі кафедри був створений Східно-регіональний відділ Центру. Директором Відділу є завідувач кафедри С.І.Посохов. Протягом всього періоду існування Відділ працює на громадських засадах, користуючись підтримкою університету, інших наукових і культурно-освітніх організацій та товариств, окремих благодійників для реалізації своїх статутних завдань. Зокрема, співробітники Відділу ініціювали відкриття декількох меморіальних дошок, пам’ятників, охоронних знаків та надавали консультації при їх створенні; брали участь у створенні узагальнюючого реєстру пам’яток для тому «Харківська область» та написанні статей для енциклопедичного довідника «Харківщина», створенні наукових паспортів пам’яток історії та культури Харківщини для обласного управління культури; видали чимало статей, наукових збірок (зокрема, спеціальну серію «Джерелознавчі зошити»), які присвячені проблемам пам’яткознавства, провели декілька наукових конференції, зокрема «Луньовські читання» та студентські школи «Історико-культурна спадщина єврорегіону «Слобожанщина», брали участь у створенні декількох експозицій музеїв та ін.


Асоціація співробітників вузівських музеїв м.Харкова

Асоціація співробітників вузівських музеїв м.Харкова, створена в 2004 р. для встановлення професійних контактів між співробітниками вузівських музеїв, спеціалістами в галузі музейної справи та представників інших організацій з метою захисту соціальних, творчих та культурних інтересів своїх членів, об’єднує 22 вузівських музеї м.Харкова IV рівня акредитації. З 2011 р. Асоціацію очолює завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології проф.С.І.Посохов. Члени кафедри беруть участь в організації та проведенні науково-практичних семінарів та круглих столів, під час роботи яких обговорюються специфіка роботи музеїв при вищих навчальних закладах, а також в організації спільних виставок та інших заходів.