Кафедра історіографії,
джерелознавства та археології

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології – єдина кафедра на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, яка заснована на дисциплінарному принципі. Вона являє собою унікальний союз фахівців різного профілю. Специфіка кафедри полягає в різноманітті її дослідницьких інтересів, широті навчальних курсів, які викладаються, гармонійному поєднанні теорії та практики. Кафедра має тяглі традиції, але, разом з тим, її викладачі є ініціаторами багатьох новацій. За результатами університетського рейтингу вже протягом багатьох років вона є лідером серед кафедр гуманітарного спрямування.