Кафедра історіографії,
джерелознавства та археології

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології – єдина кафедра на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, яка заснована на дисциплінарному принципі. Вона являє собою унікальний союз фахівців різного профілю (історіографів, археологів, джерелознавців, пам’яткознавців, музеєзнавців, архівознавців, краєзнавців, мистецтвознавців та ін.). Специфіка кафедри полягає в різноманітті її дослідницьких інтересів, широті навчальних курсів, які викладаються, гармонійному поєднанні теорії та практики у процесі дослідження культурної спадщини. Кафедра має тяглі традиції, але, разом з тим, її викладачі є ініціаторами багатьох новацій. За результатами університетського рейтингу вже протягом багатьох років вона є лідером серед кафедр гуманітарного спрямування.

Викладачі

Посохов Сергій

ПосоховСергій Іванович Доктор історичних наук, професор

Каплін Олександр

КаплінОлександр Дмитрович Доктор історичних наук, професор

Іващенко Вікторія

ІващенкоВікторія Юріївна Кандидат історичних наук, доцент

Кісельова Юлія

КісельоваЮлія Анатоліївна Кандидат історичних наук, доцент

Куделко Сергій

КуделкоСергій Михайлович Кандидат історичних наук, професор

Павлова Ольга

ПавловаОльга Григорівна Кандидат історичних наук, доцент

Рачков Євген

РачковЄвген Сергійович Кандидат історичних наук, доцент

Скирда Валерій

СкирдаВалерій Володимирович Кандидат історичних наук, доцент

Шрамко Ірина

ШрамкоІрина Борисівна Кандидат історичних наук, доцент