Рачков Євген

Рачков Євген Сергійович
Кандидат історичних наук, доцент

Рачков Євген Сергійович
Кандидат історичних наук, доцент

Биографічні відомості

Народився у м.Харкові. У 2013 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та здобув кваліфікацію магістра. У 2013–2016 рр. – аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна; член Вченої ради історичного факультету. У 2013–2015 рр. – старший лаборант лабораторії історичної інформатики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. У 2015–2017 рр. – молодший науковий співробітник держбюджетної науково-дослідної теми «Університетська культура в українському інтелектуальному просторі (XIX – початок ХХI ст.)», яка розробляється на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. У 2016–2017 рр. – викладач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. З 2017 р. – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. З 2018 р. – відповідальний секретар Вісника Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Історія".

У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію «Емблеми класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: генезис, класифікація, функції» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, науковий керівник – проф.С.І.Посохов).

З 2018 р. до сьогодні – асистент керівника міжнародного наукового проекту CityFace "Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу" (https://cityface.org.ua/) (проект реалізується з підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету).

Навчальні курси:

  • Етнологія
  • Символізм у культурі
  • Бази даних в історичних дослідженнях культурної спадщини
  • Історичне пам’яткознавство
  • Археологія (практичні заняття)
  • Візуальна історія: методи та підходи (міжфакультетська дисципліна)

Автор понад 40 наукових праць з емблематики, візуальної історії, університетської історії, історичної демографії та етнографії. Автор монографії "Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)" (2018 р.).

Наукові інтереси:

  • візуальна історія
  • історична інформатика
  • міська історія
  • історія університетів Європи

Отримав грант Канадського інституту українських студій Альбертського університету на публікацію монографії (2017 р.). Стипендіат академічної стипендії імені М.С.Грушевського (2015/2016 н.р., 2011/2012 н.р., 2010/2011 н.р.), переможець Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (2012/2013 н.р.), стипендіат Дослідної Фундації імені Олега Ольжича (Стипендійний фонд Родини Гелетканичів) (2013 р.).