Куделко Сергій

Куделко Сергій Михайлович
Кандидат історичних наук, професор

Куделко Сергій Михайлович
Кандидат історичних наук, професор

Биографічні відомості

Народився у м. Москва в 1951 р. У 1974 р. закінчив історичний факультет ХДУ імені О.М.Горького. З 1974 р. – викладач, доцент (затверджений у званні в 1990 р.), професор (з 1997 р.) кафедри історіографії, джерелознавства археології. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Построение материально-технической базы социализма в СССР (промышленное производство): современная советская историография» (ХДУ імені О.М.Горького, наук. керівник – проф.І.Л.Шерман). З 1991 по 1995 рр. і з 2000 по 2008 рр. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи. В 1998–2000 рр. – заступник першого проректора ХНУ імені В.Н.Каразіна. З 2008 р. – директор Центру українських студій та краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька ХНУ імені В.Н.Каразіна. Із 1995 р. – член правління Національної спілки краєзнавців України, голова Харківського відділення НСКУ. Член топонімічної та геральдичної комісій при Харківському міськвиконкомі, член Національної спілки журналістів України.

Читав загальні курси: «історіографія», «джерелознавство», «методи і методологія історичного дослідження», «музеєзнавство», «історична географія», «методика написання дисертаційних досліджень» (для аспірантів), спецкурси: «допоміжні історичні дисципліни», «історична психологія», «методи джерелознавчого аналізу», «методика краєзнавчої та музейної роботи в школі», «історична демографія», «історична термінологія», «історична антропологія» та ін. Паралельно викладав в Харківському педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, в Харківському інституті культури, Харківському університеті внутрішніх справ, Національному фармацевтичному університеті України (м. Харків), Харківській філії Міжнародного Соломонова університету, Херсонському державному педагогічному університеті, 45-й академічній гімназії (м.Харків), Харківській духовній семінарії.

Автор понад 500 наукових, науково-популярних та методичних праць (псевдоніми С.Метельський та ін.). Під його науковим керівництвом захищено 20 кандидатських дисертацій.

Заслужений працівник культури України (1997 р.). Нагороджений відзнаками «Відмінник освіти України» (2003), «Петро Могила» (2008), «За заслуги» Болгарської АН (2007), Грамотою Верховної Ради України (2011), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та ін. Почесний громадянин м. Харкова (2016). Заслужений викладач Харківського університету (2021).