Музеї

Музеєзнавчий напрям на кафедрі становить важливу складову наукової та навчально-практичної роботи. Співпраця кафедри з музейними установами університету, міста та області має багатовекторний характер.

В першу чергу тісний взаємозв’язок поєднує членів кафедри із музеями університету та інших внз. Зокрема, завідувач кафедри проф.С.І.Посохов є головою Асоціації музеїв вищих навчальних закладів Харкова. Музей історії ХНУ імені В.Н.Каразіна та Музей археології та етнографії Слобідської України, які є структурними підрозділами факультету, очолюють члени кафедри доц.В.Ю.Іващенко та доц.І.Б.Шрамко. Ці музеї є базами для навчальної та наукової роботи викладачів та студентів кафедри, проведення практичних занять, організації музейної та археологічної практик, роботи гуртків та проведення презентацій видань кафедри, щорічних виставок археологічних знахідок та виставок документів до Дня архівіста. В Музеї історії університету, завдяки ініціативі членів кафедри, відбуваються щорічна музеєзнавча конференція «Луньовські читання» та засідання гуртка «Університетські історії».

Кафедра також має широкі зв’язки із багатьма музейними закладами Харкова. Відбувається обмін досвідом, спільна науково-методична робота, консультації, проведення конференцій, співпраця у радах музеїв, здійснення спільних проектів по створенню ТЕП окремих музеїв (Харківського історичного музею, Церковно-історичного музею Харківської єпархії, Меморіального комплексу «Висота Маршала І.С.Конєва», Музею історії фармації України Національної фармацевтичної академії України та ін.). На базі колекцій Харківського художнього та Харківського історичного музеїв Харкова будуються навчальні програми декількох спецкурсів.

На базі музейних установ області (Ізюмський краєзнавчий музей, Валківський краєзнавчий музей, Красноградська картинна галерея та ін.) проводяться археологічні виставки. Плідне співробітництво здійснюється із історико-археологічним музеєм-заповідником «Верхній Салтів». Також науково-освітні зв’язки пов’язують кафедру із Чугуївським художньо-меморіальним музеєм імені І.Ю.Рєпіна, Національним літературно-меморіальним музеєм Г.С.Сковороди, Пархомівським художнім музеєм, історико-культурним заповідником «Більськ» та ін.


Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова

Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова є багаторічним партнером кафедри. Співробітники кафедри та Харківського історичного музею беруть активну участь у музеєзнавчих конференціях «Луньовські читання» (проводяться кафедрою історіографії, джерелознавства та археології) та «Сумцовські читання» (проводяться Харківським історичним музеєм). Доцент кафедри В.В.Скирда та завідувач відділу археології ХІМ В.С.Аксьонов щорічно організовують спільні археологічні експедиції, результати яких презентуються на спільних виставках. Викладачі кафедри проходять стажування на базі ХІМ, відбувається обмін ідеями та досвідом.

Сайт музею


Харківський художній музей

Члени кафедри співпрацюють з Харківським художнім музеєм. Колекція Харківського художнього музею є об’єктом дослідження викладачів, аспірантів та студентів кафедри. Зі свого боку, співробітники музею допомагають у проведенні конференцій, надають консультації. На базі колекції музею відбуваються практичні заняття, музейна практика, засідання кафедральних кружків.

Сайт музею


Пархомівський художній музей імені А.Ф.Луньова

Члени кафедри проводять роботу з вивчення та популяризації музейно-педагогічного досвіду випускника факультету, засновника Пархомівського музею А.Ф.Луньова, готують до друку публікації, які присвячені історії музею. Кафедра стала ініціатором проведення науково-практичного семінару «Луньовські читання» та видання матеріалів конференції.


Харківська філія національного науково-методичного реставраційного центру України

Харківська філія національного науково-методичного реставраційного центру України надає консультації та знайомить студентів кафедри з реставраційною практикою Центру. Зокрема, студенти спеціалізації «Архівознавство» та «Археологія» щорічно здійснюють екскурсію до реставраційних майстерень Центру, а співробітники Центру беруть участь у конференціях, що проводяться кафедрою.

Сторінка філії


Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С.Конєва»

Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С.Конєва» є партнером кафедри з моменту його створення. Викладачі кафедри були серед ініціаторів створення комплексу, брали участь в розробці планів експозиції музею. В даний час членом Наглядової ради комплексу є проф.С.М.Куделко. Традиційними стали виїзди колективу викладачів і студентів на Висоту, участь в роботі науково-практичних конференцій та інших заходах, що проводяться в Музеї, насамперед, присвячених пам'ятним датам початку і завершення війни 1941–1945 рр., а також звільнення м.Харкова.

Сайт музею


Музей історії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Кафедра тісно співпрацює з Музеєм історії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (директор – доц.В.Ю.Іващенко). Члени кафедри брали участь у розробці концепції та створенні нової експозиції музею (2005 р.), на постійні основі надають допомогу в організації виставкової діяльності музею. На базі музею реалізуються спільні археографічні проекти, а також усноісторичний проект зі збору інтерв’ю викладачів та вихованців Харківського університету 1940–1980-х рр. Кафедра та музей є співорганізаторами «Луньовських читань» та Дня архівіста. У 2005 р. за ініціативою проф.С.І.Посохова при музеї було створено Клуб університетських історій, який працює за підтримки членів кафедри. На базі музею студенти кафедри проходять музейну практику, відбуваються заняття в межах спецкурсу «Архівний та музейний менеджмент».

Сайт музею


Історико-археологічний музей–заповідник «Верхній Салтів» імені В.О.Бабенка

Верхньосалтівський археологічний комплекс є епонімною пам’яткою, з якої починається дослідження кола ранньосередньовічних старожитностей салтівської культури Східної Європи. В музеї створена нова експозиція, яка дає можливість реконструювання різних сторінок життя ранньосередньовічного населення Верхнього Салтова (рівень розвитку металургійного виробництва, ремесел, прикладного мистецтва, естетичні та релігійні уявлення, соціальні відносини та ареал розповсюдження культури). На базі комплексу проходить щорічна археологічна практика студентів ХНУ імені В.Н.Каразіна. Кафедра співпрацює із музеєм «Верхній Салтів». Співпраця із кафедрою та керівником практики доц.В.В.Скирдою дозволяє музею отримувати необхідні консультації з наукових та експозиційних питань. Студенти практиканти мають можливість отримати практичні навички музейної фондової роботи та проведення екскурсій для відвідувачів.


Історіко-культурний заповідник «Більськ»

Історіко-культурний заповідник «Більськ» – база археологічної практики студентів історичного факультету. Доцент кафедри І.Б.Шрамко керує Скіфською археологічною експедицією Харківського національного університету, що протягом багатьох років вивчає Більське городище, підтримує активні наукові стосунки з співробітниками заповідника, бере участь у відповідних наукових конференціях, зустрічах, організації тематичних виставок. За підтримки ІКЗ «Більськ» (директор І.І.Корост) у 2015 р. було видано збірник «Більське городище в наукових працях Б.А.Шрамка», стало можливим видання щорічника «Археологічні дослідження Більського городища», у якому підсумовуються результати роботи усіх експедицій на видатній археологічній пам’ятці Східної Європи доби раннього заліза. ІКЗ «Більськ» здійснює активну пам’яткоохоронну діяльність, допомагає науковцям різних установ в дослідженні Більського городища, організує роботу «Археологічної школи». Заповідник має власні фонди, що поповнюються щороку новими матеріалами. Співробітники заповідника, з свого боку, беруть участь у заходах, які організовуються Музеєм археології ХНУ імені В.Н.Каразіна.

Сайт ІКЗ