Астаховські читання

Програма ХІ Астаховських читань

Програма ХIІ Астаховських читань

Програма ХIIІ Астаховських читань

Програма ХІV Астаховських читань

Програма ХV Астаховських читань

Астаховські читання – назва наукових конференцій, які раз на два роки організовує кафедра джерелознавства, історіографії та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Профільне спрямування конференції – проблеми історіографії та методології історичної науки. Наукова конференція названа на честь, засновника кафедри доктора історичних наук, професора Віктора Івановича Астахова.

Перші «Астаховські читання» були проведені у 1992 р. У 1995 р. на історичному факультеті відбулася резонансна конференції «Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи» («ІІ Астаховські читання»). З цього часу можна вважати, що «Астаховські читання» отримали визнання у науковому співтоваристві українських істориків. Тематика наступних читань була спрямована на проблеми теоретичної історіографії. На конференціях обговорювалися питання категоріального апарату сучасної історичної науки, варіанти періодизації історіографічного процесу, теоретичні проблеми біографістики, проблеми застосування наукознавчих методів у історіографії, етика наукового співтовариства, процес інституціоналізації історіографії.

«Астаховські читання» стали ефективною комунікативною площадкою для сучасних історіографів із наукових центрів України (Києва, Дніпра, Одеси, Херсона), Російської Федерації та деяких інших країн. Серед учасників читань були такі відомі науковці як В.В.Бездрабко, А.Г.Болебрух, А.Булер, Т.О.Булигіна, Е.Дроснева, О.І.Журба, І.І.Колесник, В.П.Корзун, С.І.Маловічко, С.І.Міхальченко, І.Б.Орлов, Т.М.Попова, Л.П.Репіна, Д.Робінсон, М.Ф.Румянцева, В.Г.Сарбей, Є.Г.Сінкевич, Л.В.Таран, Р.Турстон, Є.А.Чернов та ін. Рівень комунікації, який досягнуто в рамках «Астаховських читань», дозволяє сьогодні перейти до постановки усвідомленого завдання формування комунікативної школи історіографів, яку характеризують «мережеві зв’язки», розподілення праці та обмін науковими досягненнями. Таке завдання фактично вирішується сьогодні разом з кафедрою історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (завідувач – професор О.І.Журба). Реалізація цього задуму виявляється в узгоджені тематики «Астаховських читань» та «Читань пам’яті професора М.П.Ковальського». Матеріали «Астаховських читань» публікуються у «Харківському історіографічному збірнику» (на даний час вийшло друком 15 випусків).

Фотогалерея