Навчання

Детальніше про навчання дивись на сайті історичного факультету

Кафедра має вищий IV рівень акредитації та право здійснювати підготовку магістрів. Вона є випускаючою за двома спеціалізаціями: «Архівознавство» (з 1995) та «Археологія» (з 2002).

З 2018 р. на кафедрі була відкрита нова магістерська програма – «Дослідження, охорона та використання культурної спадщини».Кафедра побудована за проблемно-дисциплінарним принципом, що дає можливість викладати на кафедрі найширший спектр курсів та спецкурсів. Співробітники кафедри викладають не лише базові дисципліни (історіографія, джерелознавство, археологія, етнологія, архівознавство, методологія історії), але й різноманітні спеціальні історичні дисципліни, музеєзнавство, історичне краєзнавство, історичну психологію, мистецтвознавство, а також дидактику історії та численні спецкурси археологічної та архівознавчої спрямованості. Всі навчальні дисципліни читаються за авторськими програмами.
Практичні навички студенти отримують як під час практичних занять, так і під час навчальних практик: археологічної, музейно-архівної, краєзнавчої, педагогічної, керівництво якими також здійснюють викладачі кафедри. Студенти мають можливість безпосередньо ознайомитися з діяльністю архівів, музеїв, реставраційних майстерень не лише м. Харкова, а й інших міст України. Студенти здійснюють проектну діяльність, результатом якої є презентації, виставки та публікації.
Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників та методичних розробок, регулярно здійснюють стажування у провідних університетах. Це надає можливість тримати високий рівень фахової підготовки студентів. На кафедрі діють два студентські наукові гуртки: з історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін і археологічний. Викладачі та студенти кафедри беруть участь в організації засідань гуртка університетських історій (діє на базі Музею історії ХНУ), науково-практичного семінару з проблем регіональної і повсякденної історії (діє на базі Центру краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька ) та наукового семінару з проблем археології імені О.С.Федоровського (діє на базі Музею археології та етнографії Слобідської України).