Краєзнавча практика

Відгуки студентів про практику 2020 р.

Краєзнавча навчально-виробнича практика 2020 року: підведено підсумки

З 2012 р. вперше в Україні на факультеті введена, як альтернативної педагогічної, краєзнавча практика. Зростаючий інтерес до «малої батьківщини», розвиток нових напрямків історичної науки, які виводять на перший план проблеми мікроісторії, регіональної історії, локальної історії, історії повсякденності, історії ментальності та інші, актуалізує місцеву тематику.

Вивчення місцевої історії відноситься до числа так званих «реальних» тим, тобто таких, де в якості джерел виступає не літературні звістки про інші країни і регіони, а матеріали місцевого походження. У багатьох випадках - вони унікальні, до них ще не торкалася рука дослідника. Знаменитий польський історик І. Лелевель писав: «Необходимой обязанностью историка является познавать источники, прослеживать в них истину, обнаруживать состояние человечества, духа его, места и времени. Без знакомства с источниками исследователь принужден доверить чужим глазам, он может только усваивать чужие точки зрения, но не способен выяснить истину».

У ході краєзнавчої практики студент може зробити своє, хай невелике, але відкриття, а широта краєзнавчих сюжетів дозволяє кожному зі студентів вибрати напрямок пошуку по душі, або ж включитися до програм, які здійснюються у першому в країні Центрі наукового краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька. Центр - база цієї навчально-виробничої практики.

Літня краєзнавча практика дає можливість детальніше ознайомитися з музеями, архівами, бібліотеками, пам'ятками та пам'ятними місцями Слобожанщини, отримати навички створення наукових паспортів, атрибуції матеріалів, доторкнутися до проблем евристики.

Практика триває три тижні у липні-серпні місяці і завершується диференційним заліком.

Фотогалерея