Рецензії

1. Гречило, Андрій. Рецензія на монографію (Рачков Є.С. "Символи та емблеми класичних університетів України (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. 204 с.). UNIVERSITATES. Наука та просвіта. № 1. 2020. С. 110-113. (завантажити)

2. Рецензія Журби О.І.: Кісельова Ю.А. Становлення і розвиток історіографії в Імператорському харківському університеті: моногр. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. - 252 с.

3. Круглий стіл, присвячений виходу в світ книги: Университет в Российской империи XVIII – первой половины ХІХ века / Под общ. ред. А.Ю. Андреева, С. И. Посохова. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 671 с.

4. Рецензія Arpine Maniero: Университетская идея в Российской империи XVIII – начала XX веков. Антология: учебное пособие для вузов / Сост.: А. Ю. Андреев, С. И. Посохов; вступ. слово Б. Бонвеч, В.С. Бакиров. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 527 с.

5. Рецензія Астахової К.В.: Университетская идея в Российской империи XVIII – начала XX веков. Антология: учебное пособие для вузов / Сост.: А.Ю. Андреев, С.И. Посохов; вступ. слово Б. Бонвеч, В.С. Бакиров. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 527 с.