Магістратура

Кафедра має вищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку магістрів за двома спеціальностями: «Архівознавство» (з 1995) та «Археологія» (2002), з 2016 р. це спеціалізації єдиної спеціальності «Історія та археологія».

Викладачами кафедри підготовлені спеціальні курси, що забезпечують професійну підготовку магістрів з обраної спеціалізації та дають можливість отримати ґрунтовні знання та практичні навички (в тому числі під час практичних занять на базі архівів, бібліотек, музеїв, реставраційних майстерень). Магістри активно залучаються до творчої діяльності, результатом якої є презентації, виставки, підготовка до друку окремих видань та ін. Вони є учасниками археологічних експедицій. Важливу роль відведено педагогічній практиці, яка включає як шкільний, так і вузівський етапи. Викладачі кафедри активно використовують сучасні освітні технології. Зокрема, більшість навчальних курсів представлена в системі електронного навчання.

Кафедрою приділяється велика увага самостійній науковій роботі магістрів, розробці ними актуальних наукових тем з проблем історіографії, джерелознавства, архівознавства, археології, пам’яткознавства, музеєзнавства, мистецтвознавства.

Таким чином, навчальні заняття та наукова діяльність дозволяють магістрам кафедри отримати достатньо знань та умінь для застосування їх в майбутньому в професійній діяльності.