Магістратура

Спеціальні курси магістерської програми

Із 2018/2019 навчального року Рішенням Вченої ради історичного факультету на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології започаткована нова магістерська програма – «Дослідження, охорона та використання культурної спадщини».

На вибір студентів викладачі кафедри пропонують наступні спеціальні курси:

С. І. Посохов (завідувач кафедри, д.і.н., проф.)

1. Варіанти використання історико-культурного спадку в бізнес-проектах.
2. Університетська культура в історичному вимірі.
3. PR-технології в архівній справі.

В. Ю. Іващенко (к.і.н., доц.)

1. Інновації в музейній справі.
2. Історична пам'ять та історична політика.
3. Проблеми менеджменту в архівах та музеях.

О. Д. Каплін (д.і.н., проф.)

1. Пам’ятки релігійно-суспільної думки Східної Європи ХІХ – початку ХХ ст.
2. Християнська символіка.
3. Актуальні проблеми джерелознавства.
4. Церковні старожитності.

Ю. А. Кісельова (к.і.н., доц.)

1. Емоційні фактори актуалізації культурного спадку.
2. Символічний капітал історика (діагностика комеморативних практик).

С. М. Куделко (к.і.н., проф.)

1. Туристичний потенціал Східної України.
2. Основи екскурсології (практикум).

О. Г. Павлова (к.і.н., доц.)

1. Історія художніх стилів (проблеми атрибуції пам’яток історії та культури).
2. Експертиза пам’ятників мистецтва.
3. Проблеми охорони, реставрації та популяризації пам’яток історії та культури.

Є. С. Рачков (к.і.н., доц.)

1. Практики саморепрезентації міста: джерела та методи аналізу.
2. Бази даних в системі електронного документообігу.
3. Бази даних в історичних дослідженнях.

В. В. Скирда (к.і.н., доц.)

1. Актуальні проблеми археології.
2. Етнічний склад давнього населення України.
3. Виявлення, дослідження та зберігання археологічних пам’яток доби Середньовіччя.
4. Предметні реконструкції в археології: реалії та міфи.

І. Б. Шрамко (к.і.н., доц.)

1. Простір та час в археології.
2. Пам’ятки раннього залізного віку Європи: специфіка дослідження, зберігання та експонування.
3. Скансени: сучасні практики створення відкритих експозицій археологічних пам’яток.
4. Археологічний туризм.


Підготовлені викладачами кафедри спеціальні курси забезпечують професійну підготовку магістрів з обраної спеціалізації та дають можливість отримати ґрунтовні знання та практичні навички (в тому числі під час практичних занять на базі архівів, бібліотек, музеїв, реставраційних майстерень). Магістри активно залучаються до творчої діяльності, результатом якої є презентації, виставки, підготовка до друку окремих видань та ін. Вони є учасниками археологічних експедицій. Важливу роль відведено педагогічній практиці, яка включає як шкільний, так і вузівський етапи. Викладачі кафедри активно використовують сучасні освітні технології. Зокрема, більшість навчальних курсів представлена в системі електронного навчання.

Кафедрою приділяється велика увага самостійній науковій роботі магістрів, розробці ними актуальних наукових тем з проблем історіографії, джерелознавства, архівознавства, археології, пам’яткознавства, музеєзнавства, мистецтвознавства. Таким чином, навчальні заняття та наукова діяльність дозволяють магістрам кафедри отримати достатньо знань та умінь для застосування їх в майбутньому в професійній діяльності.