Наука

На кафедрі історіографії, джерелознавства та археології склалися три основні напрямки наукової роботи: «Проблеми історіографії та інтелектуальної історії Східної Європи нового та новітнього часу», «Проблеми історичного краєзнавства та пам’яткознавства (на матеріалах Слобожанищини)», «Археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзи – раннє середньовіччя)». В межах цих напрямків розробляються різноманітні проблеми історіографії, джерелознавства, краєзнавства, археології та ін. За час існування кафедри її вченими було опубліковано понад 1500 наукових, науково-популярних і методичних праць. З них 30 – монографій, більш ніж 15 навчальних посібників.

На кафедрі стало традиційним проведення міжнародної наукової конференції «Астаховські читання». З 1995 р. за матеріалами конференції на базі кафедри видається «Харківський історіографічний збірник», а також серія «Джерелознавчі зошити».

У 1997 р. колектив кафедри був удостоєний премії ім.Д.І.Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців.

При кафедрі працює Східно-регіональний відділ Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (директор – С.І.Посохов).

Співробітники кафедри беруть активну участь у діяльності Національноїспілки краєзнавців (проф.С.М.Куделко входить до складу Правління Спілки), Спілки архівістів, Харківського історико-археологічного товариства (проф.С.І.Посохов – співголова), інших громадських об’єднань.

Співробітники кафедри підтримують активні наукові зв’язки з колегами з інших наукових і навчальних закладів.


Науково-дослідні теми кафедри

«Проблеми історіографії та інтелектуальної історії Східної Європи нового та новітнього часу»

(№ 0112U004748; науковий керівник – д.і.н., проф. С.І.Посохов)

«Проблеми історичного краєзнавства та пам’яткознавства (на матеріалах Слобожанщини)»

(№ 0112U004969; науковий керівник – проф. С.М.Куделко)

«Археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзи – раннє середньовіччя»

(№ 0112U004749; науковий керівник – к.і.н., доц. В.В.Скирда)


Звіт з наукової роботи

2005 р., 2006 р., 2007 р., 2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.,2017р.,2018 р., 2019 р., 2020 р.

Звіт завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2018-2019 н.р.

Звіт завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2019-2020 н.р.

Звіт завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2016-2020 н.р.

Список працівників кафедри, аспірантів і докторантів 2020-2021 н.р.