Наука

На кафедрі історіографії, джерелознавства та археології склалися кілька основних напрямків наукової роботи: проблеми історіографії та інтелектуальної історії Східної Європи нового та новітнього часу; проблеми історичного краєзнавства та пам’яткознавства (на матеріалах Слобожанщини); археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзи – раннє середньовіччя); історія та культурна спадщина багатонаціональних міст України. У межах цих напрямків розробляються різноманітні проблеми історіографії, джерелознавства, краєзнавства, археології, пам’яткознавства, музеєзнавства, архівознавства, мистецтвознавства, міської історії та ін. За час існування кафедри її вченими було опубліковано понад 1500 наукових, науково-популярних і методичних праць. З них більше 30-ти монографій та більше 15 навчальних посібників.

На кафедрі стало традиційним проведення міжнародної наукової конференції з історіографічної тематики «Астаховські читання» та музеєзнавчих «Луньовських читань». З кінця 1990-х років і по 2018 р. було видано 17-ть випусків «Харківського історіографічного збірника», продовжується публікація серії «Джерелознавчі зошити». У 1997 р. колектив кафедри був удостоєний премії імені Д.І.Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Співробітники кафедри беруть активну участь у діяльності Національної спілки краєзнавців (проф.С.М.Куделко входить до складу Правління Спілки), Спілки архівістів, Харківського історико-археологічного товариства, інших громадських організацій та об’єднань.

Співробітники кафедри підтримують активні наукові зв’язки з колегами з інших наукових і навчальних закладів України та закордону.


Науково-дослідні теми кафедри

«Проблеми історіографії та інтелектуальної історії Східної Європи нового та новітнього часу»

(№ 0112U004748; науковий керівник – д.і.н., проф. С.І.Посохов)

«Проблеми історичного краєзнавства та пам’яткознавства (на матеріалах Слобожанщини)»

(№ 0112U004969; науковий керівник – проф. С.М.Куделко)

«Археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзи – раннє середньовіччя»

(№ 0112U004749; науковий керівник – к.і.н., доц. В.В.Скирда)


Звіт з наукової роботи

2005 р., 2006 р., 2007 р., 2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.,2017р.,2018 р., 2019 р., 2020 р., 2021 р.

Звіт завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2018-2019 н.р.

Звіт завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2019-2020 н.р.

Звіт завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2016-2020 н.р.

Список працівників кафедри, аспірантів і докторантів 2020-2021 н.р.