Наука

На кафедрі історіографії, джерелознавства та археології склалися три основні напрямки наукової роботи: «Проблеми історіографії та інтелектуальної історії Східної Європи нового та новітнього часу», «Проблеми історичного краєзнавства та пам’яткознавства (на матеріалах Слобожанищини)», «Археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзи – раннє середньовіччя)». В межах цих напрямків розробляються різноманітні проблеми історіографії, джерелознавства, краєзнавства, археології та ін. За час існування кафедри її вченими було опубліковано понад 1500 наукових, науково-популярних і методичних праць. З них 30 – монографій, більш ніж 15 навчальних посібників.

На кафедрі стало традиційним проведення міжнародної наукової конференції «Астаховські читання». З 1995 р. за матеріалами конференції на базі кафедри видається «Харківський історіографічний збірник», а також серія «Джерелознавчі зошити».

У 1997 р. колектив кафедри був удостоєний премії ім.Д.І.Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців.

При кафедрі працює Східно-регіональний відділ Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (директор – С.І.Посохов).

Співробітники кафедри беруть активну участь у діяльності Національноїспілки краєзнавців (проф.С.М.Куделко входить до складу Правління Спілки), Спілки архівістів, Харківського історико-археологічного товариства (проф.С.І.Посохов – співголова), інших громадських об’єднань.

Співробітники кафедри підтримують активні наукові зв’язки з колегами з інших наукових і навчальних закладів.


Науково-дослідні теми кафедри

«Проблеми історіографії та інтелектуальної історії Східної Європи нового та новітнього часу»

(№ 0112U004748; науковий керівник – д.і.н., проф. С.І.Посохов)

«Проблеми історичного краєзнавства та пам’яткознавства (на матеріалах Слобожанщини)»

(№ 0112U004969; науковий керівник – проф. С.М.Куделко)

«Археологічні пам’ятки та давня історія Лівобережної України (доба бронзи – раннє середньовіччя»

(№ 0112U004749; науковий керівник – к.і.н., доц. В.В.Скирда)


Звіт з наукової роботи

2005 р., 2006 р., 2007 р., 2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.,2017р.,2018 р.