Аспиранты

Гела Оксана Миколаївна

Гела Оксана Миколаївна

Науковий керівник: к.і.н., доцент В. Ю. Іващенко Спеціальність: 032 "Історія та археологія"

Тема: "Образи інтелігенції в радянській візуальній культурі (на матеріалах сатиричних видань)"


Мар'єнко Микита Юрійович

Мар'єнко Микита Юрійович

Науковий керівник: проф., д.і.н. С. І. Посохов; спеціальність: 032 "Історія та археологія"

Тема дослідження: "Дуель в Російській імперії: дискурсивний, соціальний та етичний аспекти"


Михайлов Олександр Володимирович

Михайлов Олександр Володимирович

Науковий керівник: доц., к.і.н. О. Г. Павлова; спеціальність: 032 "Історія та археологія"

Тема дослідження: "Діяльність Харківського відділення Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) по виявленню, збереженню та популяризації дорадянських пам’яток (1966-1991)"