Музейно-архівна практика

Із щоденників студентів з музейно-архівної практики

Враження студентів від музейно-архівної практики


Музейно–архівною навчальною практикою завершується навчальний рік для студентів ІІ курсу. Студенти, що спеціалізуються по кафедрі історіографії, джерелознавства та археології проходять її як на базі музейних та архівних установ Харкова, так і інших міст України. Для кафедри є принциповим надати можливість студентам відчути різноманіття історико-культурних традицій, що розвивалися протягом століть на території України. Реалізувати це надає можливість виїзна частина практики. З 1990-х років виїзна форма практики на факультеті використовується лише кафедрою історіографії, джерелознавства та археології. Студенти мають можливість подорожувати маршрутами, які в різні роки включають такі міста як Київ, Кам’янець-Подільський, Чернівці, Полтава, Чернігів, Переяслав-Хмельницький та ін.

Оскільки на кафедрі читаються курси «Музеєзнавство» та «Архівознавство», кафедра завжди виступала провідною при підготовці та проведенні музейно-архівної практики, готуючи навчально-методичні матеріали для студентів, розробляючи індивідуальні завдання, зразки звітної документації.

Під час проходження практики студенти кафедри знайомляться з різними формами роботи музейних і архівних установ, різноманіттям музейних та архівних фондів, з правилами і специфікою фондової роботи та побудови експозиції, а також з історичними, меморіальними та художніми цінностями, які зберігаються в музейних колекціях різного профілю. В процесі практики студенти також знайомляться з методикою екскурсійної роботи та прийомами і засобами проведення екскурсій, та ін.

Важливо, що під час практики студенти мають змогу не лише на власні очі побачити розмаїття історико-культурних пам’яток, пам’ятних місць та багатство музейних колекцій, але й отримати практичні навички та уміння, виконуючи індивідуальні творчі завдання: складаючи паспорта екскурсійних об’єктів, технологічну карту екскурсії та ін.

Літня музейно-архівна практика це і подорож і можливість поглибити свої знання в музейній і архівній справі, ознайомитися з новими пам’ятками, історико-культурними заповідниками, музейно-архівними закладами, зробити нові відкриття та віднайти нові матеріали для своїх наукових досліджень. Це гарні емоції і відпочинок, цікаве навчання і радість спілкування.

По закінченні трьохтижневої практики студенти здають щоденники та звіти, індивідуальні завдання. Практика закінчується звітною конференцією та заліком.

Практика (2018):

Сторінки з щоденників практикантів (18 червня)

Сторінки з щоденників практикантів (19 червня)

Сторінки з щоденників практикантів (20 червня)

Сторінки з щоденників практикантів (21 червня)

Сторінки з щоденників практикантів (25 червня)

Сторінки з щоденників практикантів (27 червня)

Фотогалерея