«Рух на Захід»: українські вчені в умовах вимушеної міграції (2014-2022)

Проєкт присвячений вимушеній міграції вчених із території проведення воєнних дій в Україні. Перша хвиля міграції розпочалася в 2014 році з території Донбасу та мала характер внутрішньої міграції, пов'язаної з переміщенням навчальних закладів та частини їхнього науково-викладацького персоналу на територію Центральної та Західної України. Друга хвиля почалася після 24 лютого 2022 року і переросла у міграцію до країн Європи.

Метою проекту є, з одного боку, вивчення зміни стратегій виживання, побудови кар'єри в екстремальних умовах, ступеня солідарності та співпраці всередині наукової спільноти. З іншого боку, нас цікавитимуть мотиви та ступінь залучення представників приймаючих сторін щодо вимушених мігрантів.

Автори проєкту планують дослідити динаміку цих явищ протягом усього періоду вимушеної міграції, що передбачає аналіз «очікувань» і «перших зіткнень» з реальністю. Надалі цей проєкт може стати основою для дослідження довгострокових процесів зміни конфігурації європейської наукової спільноти, наукового клімату, ступеня інтеграції у світову наукову спільноту українських вчених після завершення воєнного конфлікту.

Методика проєкту передбачає збір та аналіз усноісторичних інтерв'ю з представниками вищих навчальних закладів України. Ця робота проводитиметься у два етапи. Перший етап передбачає вивчення «очікувань та процесу адаптації», а другий буде зосереджений на аналізі обраних українськими вченими стратегій поведінки (повернення на батьківщину, ізоляція, інтеграція до культурного, наукового, соціального простору країн, що приймають, подальша еміграція) в історичній перспективі. Особлива увага приділятиметься вченим Донбасу, досвід яких дозволить побачити динаміку відповідних процесів. Водночас, інтерв'ю з вченими з інших регіонів України розширять можливості для їхнього порівняльного аналізу. Крім того, у межах проєкту буде зібрано інтерв'ю у представників наукової спільноти європейських країн, які безпосередньо беруть участь в акомодації мігрантів з академічного середовища, тим самим сприяючи збереженню наукового потенціалу українських вчених.

Запрошуємо долучитися до проекту у якості респондентів!


Проєкт реалізується завдяки підтримці Інституту історії науки імені Макса Планка


Профілі авторів проекту на сайті Інституту історії науки імені Макса Планка:

Вікторія Іващенко https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/users/vivashchenko

Юлія Кісельова https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/users/ykiselova

Фотогалерея