Усноісторичні проекти

Усноісторичні проекти


«Образи університетської науки: Харківський університет у 1940 – 1980-х роках»

У 2006 р. на кафедрі розпочалася реалізація проекту «Образи університетської науки: Харківський університет у 1940 – 1980-х роках», у ході якого за допомогою спеціально розроблених анкет здійснюється інтерв’ювання викладачів та вихованців університету.

На даний момент було опитано близько 350 респондентів. Зібрана під час реалізації проекту колекція матеріалів лягла в основу окремого фонду Музею історії Харківського університету.

Проект реалізується за участі студентів, які проходять відповідну підготовку в межах курсу «Вступ до спеціальності» (проф. С.І. Посохов) та спецкурсу «Усна історія» (доц. В.Ю. Іващенко).

Координатор проекту: Іващенко Вікторія Юріївна – канд. іст. наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор музею історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.


«Студентський будівельний рух у Харківському університеті»

У 2013 р. в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна був створений оргкомітет з написання історії студентських будівельних загонів Харківського університету, очолюваний проф. В.В. Александровим. До авторської групи увійшли студенти, аспіранти та викладачі кафедри історіографії, джерелознавства та археології.

З метою залучення до видання нового кола джерел про студентські будівельні загони Харківського університету 1964 – 1989-х рр. авторською групою була розроблена анкета для збору усних спогадів учасників студентського будівельного руху.

Загалом було опитано 15 учасників студентських будівельних загонів, більшість з яких у різний час працювали в північних районах СРСР. Аудіофайли, транскрипції та протоколи зібраних інтерв’ю зберігаються у фонді усноісторичних матеріалів Музею історії ХНУ імені В.Н. Каразіна.