Серія «Джерелознавчі зошити»

Серія була започаткована в 2002 р. кафедрою історіографії, джерелознавства та археології разом із Східно-регіональним відділом Центру пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Головним редактором видання є завідувач кафедри проф. С. І. Посохов. До складу редколегії входили Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, Я. М. Приходько, В. В. Рєзнікова, з 2007 р. членами редколегії є С. М. Куделко (заст. гол. редактора), В. Ю. Іващенко, О. Г. Павлова.

Серія присвячена проблемам джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Метою видання є введення до наукового обігу джерел та популяризація досліджень джерелознавчого характеру. Окремі зошити серії були присвячені питанням геральдики, емблематики, нумізматики та мемуаристики та ін.

Однороженко О. А. Територіальна геральдика Слобідської України козацької доби (2-а половина ХVІІ – середина ХVІІІ ст.) / О. А. Однороженко. – Х.: Друкарня Леніна, 50, 2002. – 72 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити»: Зошит 1).

Зайцев Б. П. Печатки та штампи професійних спілок СРСР (1920-ті – початок 1930-х рр.) / Б. П. Зайцев. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 72 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити»: Зошит 2).

Бейдин Г. В. Римские монеты из собрания Музея археологии и этнографии Слободской Украины Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина / Г. В. Бейдин, М. Н. Григорьянц, С. А. Задников, В. В. Скирда: научно-справочное издание. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2006. – 84 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити»: Зошит 3).

Зайцев Б. П. Емблематика Радянської України / Б. П. Зайцев. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 62 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити»: Зошит 4).

Цебриков Р. М. Путешествие из Петербурга в Харьков / сост., автор вступ. Статьи и комментариев В. Ю. Иващенко. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 236 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити»: Зошит 5).

Поляки на Харківщині: огляд джерел / гол. ред С. І. Посохов. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 124 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити»: Зошит 6).

Письма к А. Ф. Луневу / сост., автор вступ. статьи и комментариев О. Г. Павлова. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 236 с. – (Серія «Джерелознавчі зошити»: Зошит 7).

«Прошу не отказать…»: звернення до влади вчених-гуманітаріїв Харківського університету та членів їхніх родин на початку 1920-х років / Укл. та автор вступної статті Ю.А. Кісельова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 116 с. (сер.: «Джерелознавчі зошити». Зошит 8).