Практики


Як і на всіх кафедрах факультету на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології проводяться музейна та педагогічні практики. Але кафедра проводить і практики які є ексклюзивними. До них відносяться археологічні, які є традиційними для нашої кафедри, а також краєзнавча, яка з’явилася останнім часом.


Археологічні практики проводяться після закінчення ІІ семестру для студентів І курсу і є обов’язковими. Практика є завершенням вивчення теоретичного курсу «Археологія», що викладається у ІІ семестрі, вона триває три тижні у липні – серпні і закінчується заліком. На сьогоднішній день практики відбуваються в складі трьох археологічних експедицій: Більської, Германо-Слов’янської та Середньовічної.