Кісельова Юлія

Кісельова Юлія Анатоліївна
Кандидат історичних наук, доцент

Кісельова Юлія Анатоліївна
Кандидат історичних наук, доцент

Биографічні відомості

Народилася в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1986 – 1997 рр. навчалася у ЗОШ №23 м. Кривий Ріг, яку закінчила зі срібною медаллю. У сьомому класі під впливом вчителя історії О.О. Резніченко з’явилася мрія стати істориком. Довгий час батьки (за фахом інженери-хіміки) серйозно не сприймали це бажання. Змінити їхню думку допомогли перемоги у міських та обласних олімпіадах з історії. У 1997 – 2002 рр. навчалася на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, після закінчення якого отримала дипломом із відзнакою. Під час навчання спеціалізувалася на кафедрі стародавнього світу та середніх віків під керівництвом В.І. Кадєєва. У 2001 – 2002 рр. працювала на посаді вчителя історії ЗОШ №25 м. Харкова, у 2002 – 2003 рр. – працювала вчителем у одній із приватних шкіл м. Харкова. З 2002 р. працювала на посаді методиста деканату історичного факультету. Одночасно складала іспити кандидатського мінімуму (у якості пошукача працювала над темою «Причини заснування університетів Російської імперії в історіографії»). У 2006 р. народилася донька Олена. У 2008 – 2012 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна під керівництвом С.І. Посохова. Сергій Іванович прищепив смак до наукового пошуку, зміг зацікавити історіографією, рефлексивна природа якої виявляється у пошуках сенсів подій та процесів. Співпраця з С.І. Посоховим вплинула на моє становлення як особистості, привчивши і до необхідності відшукувати сенси власних вчинків. З 2010 р. працювала науковим співробітником, а з 2012 р. – лектором Музею історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Під час роботи в музеї була куратором Клубу університетських історій, цьому досвіду завдячую знайомством не тільки з історією університету, але і з цікавими представниками університетської спільноти. З 2012 р. розпочала працювати викладачем кафедри історіографії, джерелознавства та археології. У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук в Дніпропетровському національному університеті імені О. Гончара (опоненти проф. О.І. Журба, доц. М.К. Кеда) на тему «Становлення та розвиток історіографії як навчальної та наукової дисципліни в імператорському Харківському університеті». З 2014 р. є куратором студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. У 2017 р. працювала виконуючою обов’язки заступника декана з навчальної роботи історичного факультету. З 2019 р. після здобуття звання доцента працюю на посаді доцента кафедри.


Викладацькі курси: «Вступ до спеціальності (частина ІІ)», «Методологія історичного дослідження», «Методологія освіти у ХХІ ст.», «Публічна історія» (з 2016/2017 навч. року).


Сфера наукових інтересів: історія історіографії, історія університетів, професійна культура істориків, історія емоцій.


Стажування та дослідницькі гранти:

У 2013–2015 рр. учасниця науково-дослідного проекту «Університетська культура в українському інтелектуальному просторі (ХІХ – поч. ХХІ ст.)», що фінансувався Міністерством освіти і науки України.

У 2015–2016 рр. член авторського колективу з підготовки та публікації збірки спогадів «Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців», спонсорований Канадським інститутом українських студій Альбертського університету.

У липні 2018 р. учасниця літньої школи «Публічна історія: методи, труднощі, перспективи» у Вроцлавському університеті (Польща).

У 2018–2021 рр. учасниця дослідницького проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну та постіндустріальну добу», підтриманий Канадським інститутом українських студій Альбертського університету.

У травні 2022 р. - стажування в Гданському університеті в межах Польсько-української наукової програми (Польща).

У червні 2022 р. – учасниця програми академічної мобільності Еразмус+ в університеті Ерланген-Нюрнберг (Німеччина).

У 2022 р. учасниця проекту «Місто і війна: руйнування, збереження і переосмислення міської культурної спадщини великих міст Південно-Східної України в період російської військової агресії», підтриманий Канадським інститутом українських студій Альбертського університету.

У 2022-2023 рр. авторка (разом з В.Ю. Іващенко) дослідницького усноісторичного проекту «Рух на Захід»: українські вчені в умовах вимушеної міграції (2014-2022)», спонсорований Інститутом історії науки імені Макса Планка (Німеччина).


Членство в редакційних колегіях та наукових співтовариствах:

У 2010-2017 рр. відповідальний секретар «Харківського історіографічного збірника».

З 2019 по теперішній час член редколлегії «Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія. Історія».

З 2015по теперішній час членкиня «Польсько-українського історіографічного співтовариства» (Towarzystwa Historiograficznego).