Кісельова Юлія

Кісельова Юлія Анатоліївна
Кандидат історичних наук, доцент

Кісельова Юлія Анатоліївна
Кандидат історичних наук, доцент

Биографічні відомості

Народилася в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1986 – 1997 рр. навчалася у ЗОШ №23 м.Кривий Ріг, яку закінчила зі срібною медаллю. У сьомому класі під впливом вчителя історії О.О.Резніченко з’явилася мрія стати істориком. Довгий час батьки (за фахом інженери-хіміки) серйозно не сприймали це бажання. Змінити їхню думку допомогли перемоги у міських та обласних олімпіадах з історії. У 1997 – 2002 рр. навчалася на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, після закінчення якого отримала дипломом із відзнакою. Під час навчання спеціалізувалася на кафедрі стародавнього світу та середніх віків під керівництвом В.І.Кадєєва. У 2001 – 2002 рр. працювала на посаді вчителя історії ЗОШ №25 м.Харкова, у 2002 – 2003 рр. – працювала вчителем у одній із приватних шкіл м.Харкова. З 2002 р. працювала на посаді методиста деканату історичного факультету. Одночасно складала іспити кандидатського мінімуму (у якості пошукача працювала над темою «Причини заснування університетів Російської імперії в історіографії»). У 2006 р. народилася донька Олена. У 2008 – 2012 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна під керівництвом С.І.Посохова. Сергій Іванович прищепив смак до наукового пошуку, зміг зацікавити історіографією, рефлексивна природа якої виявляється у пошуках сенсів подій та процесів. Співпраця з С.І.Посоховим вплинула на моє становлення як особистості, привчивши і до необхідності відшукувати сенси власних вчинків. З 2010 р. працювала науковим співробітником, а з 2012 р. – лектором Музею історії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Під час роботи в музеї була куратором Клубу університетських історій, цьому досвіду завдячую знайомством не тільки з історією університету, але і з цікавими представниками університетської спільноти. З 2012 р. розпочала працювати викладачем кафедри історіографії, джерелознавства та археології. У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук в Дніпропетровському національному університеті імені О.Гончара (опоненти проф.О.І.Журба, доц.М.К.Кеда) на тему «Становлення та розвиток історіографії як навчальної та наукової дисципліни в імператорському Харківському університеті».

Викладаю курси «Вступ до спеціальності (частина ІІ)», «Методологія історичного дослідження», «Методологія освіти у ХХІ ст.», «Публічна історія» (з 2016/2017 навч. року). З 2013 р. виконую обов’язки відповідального секретаря «Харківського історіографічного збірника». З 2014 р. є куратором студентського наукового гуртка.

Сфера наукових інтересів: історія історіографії, історія університетів, професійна культура істориків, історія емоцій.