Кісельова Юлія

Кісельова Юлія Анатоліївна
Кандидат історичних наук, доцент

Кісельова Юлія Анатоліївна
Кандидат історичних наук, доцент

Биографічні відомості

Народилася в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області у 1980 р. У 1986–1997 рр. навчалася у ЗОШ №23 м. Кривий Ріг, яку закінчила зі срібною медаллю. У 2002 рр. з відзнакою закінчила історичний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. У 2001–2002 рр. працювала на посаді вчителя історії ЗОШ №25 м. Харкова, у 2002–2003 рр. – у одній із приватних шкіл м. Харкова. З 2002 р. працювала на посаді методиста деканату історичного факультету. У 2008-2012 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. З 2010 р. наукова співробітниця Музею історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. З 2012 р. викладачка кафедри історіографії, джерелознавства та археології, з 2019 р. отримала звання доцента. У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук в Дніпропетровському національному університеті імені О. Гончара на тему «Становлення та розвиток історіографії як навчальної та наукової дисципліни в імператорському Харківському університеті» (науковий керівник – проф.С.І.Посохов, опоненти проф.О.І.Журба, доц.М.К.Кеда). З 2014 р. керує роботою студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. У 2017 р. виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи історичного факультету. Член Польсько-українського історіографічного товариства (з 2016 р.). У 2013-2017 рр. виконувала обов’язки відповідального секретаря «Харківського історіографічного збірника», член редакційної колегії «Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Історія».

Викладацькі загальні курси: «Вступ до спеціальності (частина ІІ)», «Методологія історичного дослідження», «Методологія освіти у ХХІ ст.», «Чинники успішного працевлаштування за фахом історика» та спецкурси: «Вступ до публічної історії», «Символічний капітал історика (діагностика комемораційних практик)», «Історія емоцій».

Сфера наукових інтересів: історія історіографії, історія університетів, професійна культура істориків, історія емоцій.

Стажування та дослідницькі гранти:

У 2013–2015 рр. учасниця науково-дослідного проекту «Університетська культура в українському інтелектуальному просторі (ХІХ – поч. ХХІ ст.)», що фінансувався Міністерством освіти і науки України.

У 2015–2016 рр. член авторського колективу з підготовки та публікації збірки спогадів «Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців», спонсорований Канадським інститутом українських студій Альбертського університету.

У липні 2018 р. учасниця літньої школи «Публічна історія: методи, труднощі, перспективи» у Вроцлавському університеті (Польща).

У 2018–2021 рр. учасниця дослідницького проекту «Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну та постіндустріальну добу», підтриманий Канадським інститутом українських студій Альбертського університету.

У травні 2022 р. - стажування в Гданському університеті в межах Польсько-української наукової програми (Польща).

У червні 2022 р. – учасниця програми академічної мобільності Еразмус+ в університеті Ерланген-Нюрнберг (Німеччина).

У 2022 р. учасниця проекту «Місто і війна: руйнування, збереження і переосмислення міської культурної спадщини великих міст Південно-Східної України в період російської військової агресії», підтриманий Канадським інститутом українських студій Альбертського університету.

У 2022-2023 рр. авторка (разом з В.Ю. Іващенко) дослідницького усноісторичного проекту «Рух на Захід»: українські вчені в умовах вимушеної міграції (2014-2022)», спонсорований Інститутом історії науки імені Макса Планка (Німеччина).