Шрамко Ірина

Шрамко Ірина Борисівна
Кандидат історичних наук, доцент

Шрамко Ірина Борисівна
Кандидат історичних наук, доцент

Биографічні відомості

Народилася в м.Харків. У 1984 р. закінчила історичний факультет Донецького державного університету. За часів шкільних років брала участь у роботі різних археологічних експедицій на території Харківської, Донецької, Полтавської та Луганської областей, була членом НТУ, СНТ.

Із 1984 р. вчитель історії в середній школі №89 м.Харкова, керувала шкільним археологічним гуртком. У 1987–2008 рр. керівник археологічних гуртків Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. Із 1987 р. керує археологічними розкопками на Більському городищі, проводить розкопки поселень та поховань бронзового віку, скіфського часу та пізнього середньовіччя на території м. Харкова та Харківської області.

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію «Ковальське ремесло у населення скіфського часу у басейні Ворскли та Псла» (наук. керівник – проф.В.К.Міхеєв). З 1995 р. є членом Харківського обласного історико-археологічного товариства, з 2005 р. – член правління ХІАТ. У 2004–2011 рр. керувала ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба». З 2005 по 2012 р. – член Польового комітету ІА НАН України.

З 2005 р. за сумісництвом, а з 2011 р. за основним місцем роботи – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна. З 2016 р. – директор Музею археології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Як доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології читає спецкурси «Археологія раннього залізного віку Європи» та «Проблеми археологічної хронології». Керує студентським археологічним гуртком. Опублікувала 113 наукових праць. Керує Скіфською археологічною експедицією університету. З 2015 р. бере участь в міжнародних наукових проектах.