CityFace: Практики саморепрезентации многонациональных городов в индустриальную и постиндустриальную эпоху

Детальнее о проекте (https://cityface.org.ua/)


Колективна монографія "У пошуках обличчя міста: Практики саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу" (Харків, 2021) за редакцією Сергія Посохова та Володимира Кравченка. Книгу було підготовлено у межах реалізації проєкту CityFace. Центральне місце в ній належить дослідженню практик саморепрезентації міст. У зв’язку з цим авторів цікавили місця колективної пам’яті, комемораційні та ритуальні практики, процес символічного кодування та перекодування міського простору. Авторами книги стали 42 українських науковці з Донецька/Вінниці, Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Харкова. Характерною особливістю книги є міждисциплінарний підхід. Серед авторів книги більшість становлять історики, але також є соціологи, культурологи, географи, філологи тощо. Презентація книги відбулася в лютому 2022 року.

Ознайомитися з книгою на сайті Інституту історії України НАН України