Rachkov Yevhen

Rachkov Yevhen
Candidate of Historical Sciences

Rachkov Yevhen
Candidate of Historical Sciences

Selected Publications

В. Ю. Іващенко, Ю. А. Кісельова, Є. С. Рачков Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців // Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016

Рачков Є. С. Символічні прояви кризи університетської ідентичності в Україні наприкінці XX – на початку XXI ст. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історик на зламах історії, 2017

Рачков Є. С. Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіографії // Харківський історіографічний збірник, Вип. 14, 2015

Рачков Е. Документ в университетских ритуалах // Koło Historii, №16, 2015

Рачков Є.С. Символи та емблеми Харківського університету кінця XX – початку XXI ст.: на шляху до створення нової корпоративної символіки // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Вип. 48, 2014