Rachkov Yevhen

Rachkov Yevhen
Candidate of Historical Sciences

Rachkov Yevhen
Candidate of Historical Sciences

Selected Publications

Рачков Є. C. “Урбанізм для всіх” (Рецензія на книгу: Флорида, Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними. Пер. з англ. Київ, 2019. 320 с.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», 59, 2021

Rachkov Ye. S. Mitologia Trzeciego Semestru Pracy. Symbole i Obrzędy Studenckich Brygad Budowlanych w ZSRS od Początku Lat Sześćdziesiątych do Końca Lat Osiemdziesiątych // Środowisko Studenckie w Krajach Bloku Sowieckiego 1945–1990, Wrocław–Warszawa, 2020

Рачков Є. C. Технології баз даних у збереженні та дослідженні міської культурної спадщини // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», 57, 2020

Posokhov S. I. and Rachkov Ye. S. Kharkiv as a University City: the Evolution of Symbolic Space // East/West: Journal of Ukrainian Studies, Vol. VII, No. 1, 2020

Rachkov Ye. S. Symbols and Emblems as Part of the Sign-Space of Ukrainian Universities, Late 20th to Early 21st Centuries // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, T. XVIII (XXIX), 2019

Рачков Є. С. Символічні прояви кризи університетської ідентичності в Україні наприкінці XX – на початку XXI ст. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історик на зламах історії, 2017

В. Ю. Іващенко, Ю. А. Кісельова, Є. С. Рачков Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців // Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016

Рачков Є. С. Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіографії // Харківський історіографічний збірник, Вип. 14, 2015

Рачков Е. Документ в университетских ритуалах // Koło Historii, №16, 2015

Рачков Є.С. Символи та емблеми Харківського університету кінця XX – початку XXI ст.: на шляху до створення нової корпоративної символіки // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Вип. 48, 2014