Епштейн Аркадій Ісаакович
Епштейн Аркадій Ісаакович

Епштейн Аркадій Ісаакович
(10.10.1922 – 08.06.2005)

Аркадій Ісаакович Епштейн народився 10 жовтня 1922 року в м.Харкові в родині службовців. У 1940 році закінчив 10-у середню школу. Ще в шкільні роки він захопився історією, мріяв присвятити себе цій науці. Захоплення стало справою всього його життя, його спеціальністю, предметом наукових досліджень.

У 1940 р. А.І.Епштейн вступив на I курс історичного факультету Харківського державного університету, але Велика Вітчизняна війна перервала його навчання. Незважаючи на звільнення від військової служби по зору, А.І.Епштейн домагається зарахування до складу т.зв. «студентського батальйону». У 1941-1942 рр. на посаді заступника політрука, а потім - політрука роти, брав участь в боях на Південно-Західному і Волховському фронтах. Тричі поранений. Після важкого поранення служив в тилу. У 1945 р, будучи демобілізованим як інвалід Вітчизняної війни, відновив навчання на II курсі істфаку.

Щорічно його студентські наукові роботи відзначалися першими преміями на університетських і міських конкурсах. У 1947 р. опублікував (разом з Ю.Ю.Кондуфором і В.П.Шило) першу статтю «1 травня 1905 р. в Харкові». У 1949 р. А.І.Епштейн закінчив з відзнакою університет і був рекомендований Вченою Радою в аспірантуру на кафедру історії СРСР. У 1953 році успішно захистив кандидатську дисертацію. У 1988 р. в Інституті історії України захистив докторську дисертацію «Робочий клас України в роки першої п’ятирічки».

Протягом дев’яти років працював старшим викладачем і доцентом Харківського театрального інституту, а з 1962 р. по 2005 р. працював спочатку доцентом, а з 1990 р. професором Харківського авіаційного інституту ім.М.Є.Жуковського. Ним підготовлені навчальні курси: історія КПРС, політична історія XX століття, політологія, історія України, історія української культури, риторика. На історичному факультеті ХДУ читав загальний курс історії СРСР (радянський період) і спецкурс «Перша п'ятирічка», а також лекції на курсах підвищення кваліфікації ХНУ. З 2001 р. за сумісництвом професор кафедри історіографії джерелознавства та археології ХНУ ім.В.Н.Каразіна. Читав лекції в інституті підвищення кваліфікації вчителів, в інституті культури, педагогічному інституті, а також у вузах інших міст (Київ, Луганськ).

А.І.Епштейн - професійний талановитий лектор. Його неодноразово запрошували для читання лекцій до Києва, Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Херсону, Луганську, Полтави, Сум та в інших містах України, Росії, Білорусії. Був атестований як лектор вищої категорії, нагороджений знаком Всесоюзного товариства «Знання». А.І.Епштейн - автор близько 500 публікацій, (СРСР, Україна, Росія, США, Ізраїль) в тому числі - 21 книги (монографії, брошури, методичні посібники). Коло його наукових інтересів надзвичайно широке: соціальна історія, політична публіцистика історія робітничого класу, національні відносини, проблеми соціології та психології управління, історія підприємництва, краєзнавство, історіографія, методика викладання історії, історія м.Харкова та Харківщини, видатні люди регіону і т.д. Очолював редколегію серії «Стародавні міста Харківщини», був членом редколегії збірників документів «Краю мій, Слобожанщино!», редколегії «Харківського біографічного словника», «Вісника Міжнародного Слов'янського університету». Він був укладачем, редактором, рецензентом низки документальних збірників, збірників спогадів, бібліографічних покажчиків. Учасник понад 60 міжнародних, всесоюзних, українських і регіональних наукових конференцій. Був членом Вченої ради Державного архіву Харківської області і першим головою Харківської організації спілки архівістів.

Під керівництвом А.І.Епштейна підготовлені три кандидатські дисертації. А.І.Епштейн - член вченої ради і спеціалізованої ради по захисту дисертацій при Харківському університеті, центру «Інформсоціологія». А. І. Епштейн очолював ряд секцій обласного товариства «Знання», науково-методичну раду Центрального лекторію м.Харкова.

А.І.Епштейн нагороджений 17 державними нагородами СРСР, України, Ізраїлю, в тому числі орденами Вітчизняної війни I і II ступеня, орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «За трудову відзнаку», а також бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. Має більше 50-ти почесних грамот міністерств і відомств СРСР і України, громадських організацій і т.д. Почесний доктор ХНУ імені В.Н.Каразіна, переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена», лауреат муніципальної премії м. Харкова ім.Д.І.Багалія, відмінник освіти України, стипендіат Харківської обладміністрації, почесний член Всеукраїнської Спілки краєзнавців.

Основні друковані праці

1. История Харьковского тракторного завода им.Орджоникидзе: сб. док. и материалов. Т.1 (1930 - июнь 1941 гг.) / сост.: Н.К.Калюжная, Л.Ф.Майстренко, А.И.Эпштейн. – X.: Харьк. кн. изд-во, 1960. – 431 с.
2. История Харьковского тракторного завода им.С.Орджоникидзе: сб. док. и материалов. Т.2 (июнь 1941 г. – 1962 г.) / сост.: Н.К.Калюжная, Л.Ф.Майстренко... А.И.Эпштейн. – X.: Прапор, 1965. – 293 с.
3. След на земле: [докум. повесть о начальнике строительства и первом директоре ХТЗ П.И.Свистуне] / Ю.Л.Львов, А.И.Эпштейн. – М.: Политиздат, 1966. – 80 с.
4. Робітники України в боротьбі за створення матеріально-технічної бази соціалізму (1928-1932 рр.). – X.: Вид-во Харк. ун-ту, 1968. – 195 с.
5. Очерки по истории отечественной политической мысли: учеб.-метод. пособие / И.И.Белая, О.Ж.Близнюкова ... А.И.Эпштейн / Харьк. авиац. ин-т. – Х., 1996. – 141 с.
6. Очерки по истории отечественной и зарубежной культуры: учебное пособие / И.И.Белая, Ю.И.Кисиль … А.И.Эпштейн. – Х.: ХАИ, 1997. – 169 с.
7. Профсоюзное движение Харьковщины: (очерки истории) / Харьк. соц-экон. ин-т. – Х., 1998. – 162 с.
8. Основи конституційного права України / В.О.Копилов, І.І.Біла .. А.І.Епштейн та ін.; Харк. авіац. ін-т. – Х., 1999. – 137 с.
9. Очерки истории профсоюзов Харьковщины / М.Л.Дубровский, А.И.Эпштейн, Д.А.Горелов, Н.П.Неклюдов, Е.Н.Денисова и др.; под общ. ред. В.Г.Антонова. – Х.: Торнадо, 1999. – 400 с.
10. История города Харькова ХХ столетия / А.Н.Ярмыш, С.И.Посохов, А.И.Эпштейн и др. – Х.: Фолио; Золотые страницы, 2004. – 686 с.

Про нього

1. Аркадий Исаакович Эпштейн – профессор Харьковского университета: биобиблиогр. указ. / сост.: В.Д.Прокопова. – Х.: ХГУ, 1993. – 28 с.
2. Куделко С Епштейн Аркадій Ісаакович / С.Куделко, В.Савчук // Краєзнавці України: Довідник. – К.: Кам'янець-Подільський, 2003. – Т.1. – С. 68.
3. Професори Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна: Біобібліографічний довідник / за ред. В.С.Бакірова. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – С. 105.
4. Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле: воспоминания / Сост. И.А.Широбокова, С.М.Куделко. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина; Национальный аэрокосмический университет имени Н.Е.Жуковского «ХАИ», 2012. – 208 с.
5. Почесні члени Харківського університету. Біографічний довідник / кол. авт.; гол. ред. В.С.Бакіров; заст. гол. ред. С.І.Посохов. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – С. 106-107.


«Жизнь Аркадия Исааковича украшена многими добрыми делами» (В.С.Бакіров — ректор ХНУ імені В.Н.Каразіна, академік НАН України, член-кореспондент АПН України, доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний громадянин м.Харкова).

«Он остался в моей памяти да, полагаю, и в памяти многих, человеком слова и дела, человеком несокрушимого духа» (І.І.Залюбовський — член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державних премій України, почесний громадянин м.Харкова).

Докладніше про А.І.Епштейна можна дізнатися з книги

Аркадий Исаакович Эпштейн. След на Земле: воспоминания / Сост. И.А.Широбокова, С.М.Куделко. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина; Национальный аэрокосмический университет имени Н.Е.Жуковского «ХАИ», 2012. – 208 с.