Спільне засідання студентських гуртків «Історія та сьогодення Головного корпусу Каразінського університету»

27 квітня 2017 р. у Музеї історії ХНУ імені В.Н.Каразіна відбулося спільне засідання Клубу університетських історій та студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін на тему: «Історія та сучасність Головного корпусу Каразінського університету».

Під час зустрічі було заслухано доповідь студентки 1 курсу історичного факультету А.Пасько «Від будинку уряду до Головного корпусу Харківського університету». У своєму науковому повідомлені Анастасія висвітлила історію спорудження, архітектурні особливості, історичну долю колишнього Будинку Проектів у радянський час та в період незалежної України.

Однак, безумовно, «родзинкою» засідання стала екскурсія Головним корпусом від завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та археології, професора С.І.Посохова, що дозволила побачити університет трішки в іншому світлі, ніж зазвичай, і наблизитися до розуміння феномену «університетської людини».