​28 вересня відбулися «XV Астаховські читання» на тему «Символічний капітал історика»

Головна увага пленарних та секційних доповідей була зосереджена на проблемах побудови, репрезентації та осмислення репутації історика. Червоною ниткою у пленарних доповідях пройшла думка про важливість особистої відповідальності історика та вірності професійним етичним цінностям. Поряд із цим доповідачі звернули увагу на проблеми взаємодії істориків з суспільством та соціальні функції історії, серед яких однією з нагальних є завдання протидіяти практиці інструменталізації історії. Були вказані і конкретні способи формування ефективного механізму для цього, які перш за все вбачаються у створенні та укріпленні професійних об’єднань істориків.

Однією з платформ для такого об’єднання може стати громадська організація – Українська академія історичних наук. У ході пленарного засідання конференції завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України О.А. Удод провів презентацію Харківського відділення Української академії історичних наук, головою якого став завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології проф. С.І. Посохова.

За підсумками роботи конференції буде опубліковано 17 випуск «Харківського історіографічного збірника».