35-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б.П.Зайцева)»

8 грудня 2017 р. відбулася 35-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б.П.Зайцева)».Її організували Центр краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька та історичний факультет Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Наукове товариство історичного факультету, Харківський національний медичний університет, Центр медичного краєзнавства та Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. У роботі конференції взяли участь більше 90 студентів, аспірантів та молодих учених, школярів з України та з-за кордону.

Робота конференції відбувалася в межах дев’яти секцій:

  • Історіографічні та джерелознавчі аспекти краєзнавчих досліджень – автор найкращої доповіді Катерина Кумінова (КНУ імені Тараса Шевченка), лауреат премії імені А.Г.Слюсарського – Ірина Ворожбит (ІУАД імені М.С.Грушевського НАН України).
  • Проблеми і здобутки мікроісторії – автор найкращої доповіді Ірина Стороженко (ХНУ імені В.Н.Каразіна).
  • Міждисциплінарний вимір краєзнавчих досліджень – автор найкращої доповіді Анастасія Подгорна (ПНПУ імені В.Г.Короленка).
  • Історія регіону крізь призму біографістики – автор найкращої доповіді Данило Топчій (ХНПУ імені Г.С.Сковороди), лауреат премії імені академіка П.Т.Тронька – Дмитро Кличков (ЧНУ імені Богдана Хмельницького).
  • Фонди архівів, музеїв і бібліотек: значення для дослідження пам’яток місцевої історії – автор найкращої доповіді Роман Пашнєв (ХНУ імені В.Н.Каразіна), лауреат творчої премії імені П.Ф.Луньова – Олена Дубіна (ХНУ імені В.Н.Каразіна).
  • Питання викладання краєзнавства та дослідження краю у середніх і вищих навчальних закладах – автор найкращої доповіді Олег Калугін (ХНУ імені В.Н.Каразіна).
  • Медичне краєзнавство – автори найкращої доповіді Еліна Харченко (ХНМУ) та Діана Склярук (ХНМУ).
  • Церковне краєзнавство – автор найкращої доповіді Катерина Литвин (Коледж економіки та технологій ЧНТУ).
  • Шкільна секція – автор найкращої доповіді Олексій Костельов.

За плідну працю та сумлінне виконання обов’язків у підготовці 35-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б.П.Зайцева)» було вручено подяку секретарю оргкомітету Сергію Жидкову (студент VI курсу історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна) та голові робочої групи Ганні Гнатченко (студентка VI курсу історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна).

Детальніше див. на сайті історичного факультету