35 міжнародна наукова конференція "Археологічні дослідження в Центральній і Східній Польщі, Західної Білорусії та Україні в 2018 році"

25-26 квітня 2019 року співробітники Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна прийняли участь у 35 міжнародній науковій конференції "Археологічні дослідження в Центральній і Східній Польщі, Західної Білорусії та Україні в 2018 році" (Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białousi i Ukrainie w roku 2018). Конференція була організована Інститутом археології університету Марії Кюрі - Склодовської в м. Люблін та Люблінським музеєм та проходила в Університеті Марії Кюрі - Склодовської (м. Люблін, Польша). У роботі конференції прийняло участь більш 80 науковців. Було прочитано біля 40 доповідей, підготовлені постери. До початку конференції були видані тези доповідей: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białousi i Ukrainie w roku 2018: Streszcenia refratow XXXV konferencji. – Lublin, 2019. Харківськими науковцями були репрезентовані підсумки досліджень Більського городища.