35-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б.П.Зайцева)»

Інформаційний лист конференції

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у 35-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених

«Краєзнавство у вимірах сучасної науки (до 90-річчя з дня народження Б. П. Зайцева)»

Конференція відбудеться 8 грудня 2017 р. на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Планується робота за наступними напрямами:

• Історіографічні та джерелознавчі аспекти краєзнавчих досліджень;

• Краєзнавство в контексті методологічних поворотів історичної науки;

• Проблеми і здобутки мікроісторії;

• Міждисциплінарний вимір краєзнавчих досліджень;

• Історія регіону крізь призму біографістики;

• Фонди архівів, музеїв та бібліотек: значення для дослідження пам’яток з місцевої історії;

• Питання викладання краєзнавства у середніх та вищих навчальних закладах;

• Краєзнавство як громадський рух: історія та сучасність;

• Охорона здоров’я і соціальний захист населення: мікроісторичні та краєзнавчі студії;

• Розвиток краєзнавчих досліджень у Харківському університеті.

Також передбачається проведення круглого столу «Голодомор 1932–1933 рр. в історії держави і регіону».

Заявку на участь у конференції та тези доповідей (до 3 тис. знаків) просимо подавати до 15 листопада 2017 р. (включно) через спеціальну електронну форму, вхід до якої – через головну сторінку сайту ТронькоЦентру ХНУ: http://tronkocentr.karazin.ua/

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.