38-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених

Інформаційний лист конференції

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Історичний факультет
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька

Установа освіти «Вітебський державний університет імені П. М. Машерова»
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний медичний університет

Центр медичного краєзнавства імені професора В. Д. Отамановського

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у

38-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених

«Краєзнавство та краєзнавці:

досвід минулого та сьогоденні завдання

(до 120-річчя від дня народження професора А. Г. Слюсарського)»


Конференція відбудеться 4 грудня 2020 р. на історичному факультеті
ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Планується робота за наступними напрямами:

 • Теоретико-методологічні засади краєзнавчих досліджень;
 • Історіографія та джерелознавство краєзнавчих студій;
 • Краєзнавчий вимір археологічних досліджень;
 • Матеріальна і духовна культура крізь призму регіоналістики;
 • Значення архівів, музеїв та бібліотек у краєзнавчих пошуках;
 • Роль особистості в регіональній історії;
 • Мистецтвознавство і літературознавство у регіональному вимірі;
 • Краєзнавство як суспільний рух: досвід та перспективи;
 • Краєзнавство у середній та вищій школі: проблеми теорії та практики;
 • Релігія та церква у дзеркалі краєзнавства;
 • Актуальні проблеми медичного краєзнавства;
 • Краєзнавство у Каразінському університеті: історія і сучасність.

Заявку на участь у конференції та тези доповідей (до 3 тис. знаків) просимо подавати до 1 листопада 2020 р. (включно) через спеціальну електронну форму, вхід до якої – через головну сторінку сайту ТронькоЦентру ХНУ: http://tronkocentr.karazin.ua/. Тези мають містити наступні елементи: постановка наукової проблеми, обґрунтування її новизни та актуальності, коротка характеристика історіографії, джерел і методів дослідження, виклад висновків, до яких прийшов автор. Тези будуть перевірені на плагіат. Прийняті матеріали будуть оприлюднені у вигляді електронного збірника. Редколегія залишає за собою право відхиляти тези, виконані з порушенням вищеозначених вимог. Кращі доповіді будуть рекомендовані до розгляду редколегією часопису «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії».

У разі напруженої санітарно-епідеміологічної ситуації, пов’язаної з пандемією COVID-19, конференція буде проведена в онлайн-форматі. Як і в минулі роки, організаційний внесок не передбачений. Доповідачам будуть видані сертифікати.

Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, англійська.

Адреса Оргкомітету конференції:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

історичний факультет (Головний корпус, 5 поверх)

майд. Свободи, 4, м. Харків, Україна 61022

Тел.: +38(057)707-53-85, +38(057)707-52-42
E-mail: tronkocentr@karazin.ua, sntistfak@gmail.com

Web: http://history.karazin.ua, http://tronkocentr.karazin.ua/

З повагою, Оргкомітет