39-та Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених

Інформаційний лист

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Історичний факультет Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька

Установа освіти «Вітебський державний університет імені П. М. Машерова» Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харківський національний медичний університет
Центр медичного краєзнавства імені професора В. Д. Отамановського

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у
39-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених
«Краєзнавство у системі науки та освіти: досвід і перспективи», присвяченій 100-річчю створення Харківського інституту народної освіти
Конференція відбудеться 3 грудня 2021 р. на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Планується робота за наступними напрямами:
 • Теоретико-методологічні засади краєзнавчих досліджень;
 • Історіографія та джерелознавство краєзнавчих студій;
 • Краєзнавчий вимір археологічних досліджень;
 • Матеріальна і духовна культура крізь призму регіоналістики;
 • Роль архівів, музеїв та бібліотек у краєзнавчих студіях;
 • Мистецтвознавство і літературознавство у локальному вимірі;
 • Релігія і церква у дзеркалі краєзнавства;
 • Медичне краєзнавство як складова академічного та масового історичних дискурсів;
 • Проблеми викладання краєзнавства у середніх та вищих навчальних закладах;
 • Краєзнавство і туристичний потенціал регіону;
 • Краєзнавство у Каразінському університеті: історія і сучасність.
Заявку на участь у конференції та тези доповідей (до 3 тис. знаків без пробілів) просимо подавати до 1 листопада 2021 р. (включно) через спеціальну електронну форму, вхід до якої – через головну сторінку сайту ТронькоЦентру ХНУ: http://tronkocentr.karazin.ua/. Тези мають містити наступні елементи: постановка наукової проблеми, обґрунтування її новизни та актуальності, коротка характеристика історіографії, джерел і методів дослідження, виклад висновків, до яких прийшов автор. Прийняті матеріали будуть оприлюднені у вигляді електронного збірника. Редколегія залишає за собою право відхиляти тези, виконані з порушенням вищеозначених вимог. Найкращі доповіді будуть рекомендовані до розгляду редколегіями фахових часописів, що видаються на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна.
У разі напруженої санітарно-епідеміологічної ситуації, пов’язаної з пандемією COVID-19, конференція буде проведена в онлайн-форматі. Як і в минулі роки, організаційний внесок не передбачений. Доповідачам будуть видані сертифікати.
Робочі мови конференції: українська, білоруська, російська, англійська.

Адреса Оргкомітету конференції:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
історичний факультет (Головний корпус, 5 поверх)
майд. Свободи, 4, м. Харків, Україна 61022
Тел.: +38(057)707-53-85, +38(057)707-52-42 E-mail: tronkocentr@karazin.ua, sntistfak@gmail.com
Web: http://history.karazin.ua, http://tronkocentr.karazin.ua/
З повагою, Оргкомітет