ІІ-й Міжнародний науковий семінар «Проблеми сучасного архівознавства та управління документами»

II MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami

20 maja (sobota)

Instytut Historii UMCS

Archiwum Państwowe w Lublinie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

ORGANIZATORZY:

  • o Zakład Archiwistyki i NPH, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Polska
  • o Katedra Historiografii, Źródłoznawstwa i Archeologii, Fakultet Historyczny, Narodowy Uniwersytet Charkowski, Charków, Ukraina
  • o Archiwum Państwowe w Lublinie
  • o Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

Komitet organizacyjny: dr Piotr Dymmel, prof. nzw. dr hab. Dariusz Magier, prof. dr Ludmiła Posochowa, prof. nzw. dr hab. Krzysztof Skupieński. Sekretariat: dr hab. Artur Górak, Marcin Krzysztofik

Propozycje wystąpień prosimy kierować na adres: artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl

Forma organizacyjna: panele dyskusyjne.

Prace powstałe w wyniku pracy seminarium zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

Moderatorzy:

1. prof. nzw. dr hab. Krzysztof Skupieński (UMCS, Polska)

2. prof. dr Ludmiła Posochowa (ChNU, Ukraina)

3. prof. dr hab. Janusz Łosowski (UMCS, Polska)

4. prof. dr Adrian Selin (WSE, Rosja)

5. dr Piotr Dymmel (APL, Polska)

6. prof. nzw. dr hab. Dariusz Magier (IPN Lublin, UPH Siedlce, Polska)

7. dr hab. Artur Górak (UMCS, Polska)

8. dr hab. Robert Degen (UMK, Polska)

Opłata konferencyjna: pracownicy - 150 zł, studenci i doktoranci – 100 zł

Opłatę można przelewać na konto Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”, z dopiskiem „Seminarium”.

Nr konta: 63 8046 0002 2001 0104 8032 0001