ХV Астаховські читання

Інформаційний лист

Інформаційний лист

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

28 вересня 2018 р. на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбудуться

ХV Астаховські читання

на тему:

Символічний капітал історика

У сучасних умовах чимало сказано про кризу гуманітаристики. В тому числі критичні висловлювання спрямовані й на історичну науку. Подекуди така критика базується на принципі утилітаризму. Обґрунтування практичної користі гуманітарних наук доволі складна справа. Стосовно історичної науки, з одного боку, зазвичай, говорять про її ідентифікаційну функцію, а, з іншого, про її політичну заангажованість та кон’юнктурність. Так, або інакше, але ряд ознак свідчать про падіння престижу історичної науки та освіти. Також спостерігаються маргіналізація фахової історіографії та посилення строкатості наукового співтовариства. Значною мірою це пояснюється пануванням медійної культури, коли, здається, можливі будь-які маніпуляції з історичною свідомістю. До того ж фахові історики, принаймні в Україні, здебільшого відсторонені від мас-медіа, або воліють уникати участі у гострих суспільних дискусіях про минуле. У цих умовах репутація історичної науки все більше стає залежною від стану символічного капіталу окремих її представників. Саме тому історіографічна рефлексія щодо соціальних функцій історії, творчого спадку попередніх поколінь науковців сьогодні набуває особливого значення, оскільки стосується більш загального питання про соціальну довіру до науки в цілому.

Роботу конференції буде організовано за наступними напрямками:

 • історик як культурний герой;
 • проблеми наслідування, збільшення, використання та втрати символічного капіталу;
 • вимоги до наукової репутації істориків у часи суспільних трансформацій;
 • варіанти саморепрезантації історика (его-документи та «персональні» архівні колекції);
 • практики увічнення пам’яті та побудови на їхній основі наукової та суспільної репутації істориків;
 • текстуальні, візуальні, емоціональні, символічні та ритуалізовані виміри комеморативних практик;
 • публічний історик сьогодні (аудиторії, функції, умови діяльності);
 • медіа як інструмент побудови репутації істориків
 • норми професійного контролю в соціально-орієнтованому історіописанні.

Оргкомітетом буде надано перевагу тим заявкам, в яких буде йти мова про процеси, що відбувалися в просторі Східної України.

За підсумками роботи конференції передбачено видати черговий випуск «Харківського історіографічного збірника» (про правила оформлення статей та традиційні рубрики див. на сайті історичного факультету: http://history.karazin.ua/uk/harkivskiy-istoriografichniy-zbirnik.html).

Заявки на участь у конференції приймаються до 10 липня 2018 р. за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, історичний факультет, кафедра історіографії, джерелознавства та археології.

E-mail: historiography@karazin.ua

Форма заявки:

 • Прізвище, ім’я, по батькові
 • Науковий ступінь, звання
 • Посада
 • Місце роботи
 • Контактний номер телефону (мобільний)
 • Адреса електронної пошти
 • Поштова адреса із зазначенням індексу
 • Тема доповіді
 • Анотація доповіді (постановка проблеми, джерела, висновки) не більше 1000 знаків.