“Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть” (​9 ХІ 2018, Харків)

9 листопада 2018 р. відбудеться міжнародна конференція “Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть”. Співорганізаторами заходу є Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Історичний факультет Університету імені Aдама Mіцкевича в Познані (Республіка Польща). Захід відбувається в межах реалізації Міжнародного наукового проекту «Практики саморепрезентації багатонаціонального міста в індустріальну і постіндустріальну добу».

Тривалий час між Харковом і Познанню здійснюється стала співпраця, яка полягає в обміні інформацією і досвідом практичної діяльності на політичному, суспільному, науковому і культурному рівнях. Попри це мешканцям як Харкова, так і Познані, досі бракує розуміння того, що співпраця двох важливих європейських міст носить далеко не формальний характер, але ґрунтується на схожості історичних традицій їх розвитку. Харків і Познань тривалий час були феноменами культури пограниччя, мали мультиетнічний і полікультурний характер, їх доля виявилася тісно пов’язана з процесом індустріалізації, а самі вони відіграли важливу роль в державно-політичному розвитку своїх країн. Харків і Познань – це історично важливі осередки розвитку освіти й науки на теренах, відповідно, України і Польщі. В обох випадках навчальні заклади (насамперед, університети) відіграли важливу роль у формуванні інтелектуально-культурного обличчя міст і їх іміджу за кордоном. Врахування схожості історичної традиції Харкова і Познані є важливим для розуміння їх сучасного становища, пошуку спільних платформ для подальшого розвитку співпраці між ними. Одним із можливих шляхів досягнення поставленої мети, на нашу думку, має стати вивчення минулого двох міст на засадах пошуку паралелей у різних площинах їх історичного буття.


Тематичне поле конференції включатиме наступні питання:

А) місто як феномен індустріалізації;
Б) місто як мультикультурне середовище;
В) місто як середовище формування багатьох ідентичностей;
Г) місто як феномен освітньо-наукового життя;
Д) віддзеркалення питань історії Харкова і Познані в польській та українській історіографії.

Офіційними мовами конференції є українська, польська, англійська.