Магістерська програма – Дослідження, охорона та використання культурної спадщини

Спеціальні курси магістерської програми

Рішенням Вченої ради історичного факультету на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології започаткована нова магістерська програма – «Дослідження, охорона та використання культурної спадщини».

Ця програма почне реалізовуватися з наступного навчального року (2018/2019).

На вибір студентів викладачі кафедри пропонують наступні спеціальні курси:

В. Ю. Іващенко (к.і.н., доц.)

1. Інновації в музейній справі
2. Історична пам'ять та історична політика
3. Проблеми менеджменту в архівах та музеях

О. Д. Каплін (д.і.н., проф.)

1. Пам’ятки релігійно-суспільної думки Східної Європи ХІХ – початку ХХ ст.
2. Християнська символіка
3. Актуальні проблеми джерелознавства
4. Церковні старожитності

Ю. А. Кісельова (к.і.н., доц.)

1. Емоційні фактори актуалізації культурного спадку
2. Символічний капітал історика (діагностика комеморативних практик)

С. М. Куделко (к.і.н., проф.)

1. Туристичний потенціал Східної України
2. Основи екскурсології (практикум)

О. Г. Павлова (к.і.н., доц.)

1. Історія художніх стилів (проблеми атрибуції пам’яток історії та культури)
2. Експертиза пам’ятників мистецтва
3. Проблеми охорони, реставрації та популяризації пам’яток історії та культури

С. І. Посохов (завідувач кафедри, д.і.н., проф.)

1. Варіанти використання історико-культурного спадку в бізнес-проектах
2. Університетська культура в історичному вимірі
3. PR-технології в архівній справі

Є. С. Рачков (к.і.н., доц.)

1. Практики саморепрезентації міста: джерела та методи аналізу
2. Бази даних в системі електронного документообігу
3. Бази даних в історичних дослідженнях

В. В. Скирда (к.і.н., доц.)

1. Актуальні проблеми археології
2. Етнічний склад давнього населення України
3. Виявлення, дослідження та зберігання археологічних пам’яток доби Середньовіччя
4. Предметні реконструкції в археології: реалії та міфи

І. Б. Шрамко (к.і.н., доц.)

1. Простір та час в археології
2. Пам’ятки раннього залізного віку Європи: специфіка дослідження, зберігання та експонування
3. Скансени: сучасні практики створення відкритих експозицій археологічних пам’яток
4. Археологічний туризм