Міжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”

Програма круглого столу

20 червня 2019 року у конференц-залі Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н.Каразіна під егідою Державної архівної служби України відбудеться Міжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”. Захід передбачає обговорення новітніх тенденцій розвитку архівної справи, аналіз здобутків та досягнень в архівній сфері, обмін практичним досвідом, вирішення таких пріоритетних питань як цифровізація, медіатизація, інформатизація, застосування цифрових технологій.

Організаторами Міжнародного круглого столу виступили:

  • Державна архівна служба України
  • Центральний державний науково-технічний архів України
  • Центральний державний електронний архів України
  • Центральний державний архів зарубіжної україніки
  • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
  • Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
  • Спілка архівістів України
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна
  • Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету