Анотація міжфакультетської дисципліни "Міські символічні та ритуальні практики"


Рачков Євген Сергійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, історичний факультет, один із організаторів міжнародного проєкту CityFace (https://cityface.org.ua/) та CITY AND WAR (https://cityface.org.ua/projectheritage.html)

Анотація курсу: Стрімке зростання кількості та значення міст для розвитку суспільства у XX ст. зумовило інтерес до урбаністичних досліджень представників різних наукових дисциплін, зокрема істориків, соціологів та антропологів. Попри дискусії, які й досі тривають навколо концептуальних понять і теоретичних напрацювань урбаністичних студій, все більше дослідників розглядає місто як специфічний «соціальний інститут» із власною динамікою соціокультурних, соціально-економічних і суспільно-політичних відносин. Відповідно, місто постає не просто як фізичний простір, а й «місце» формування сенсів та ідентичностей. Місто є динамічною системою, що постійно змінюється та перебуває у пошуку власного актуального обличчя. Крім видимих і цілком матеріальних змін, відбувається оновлення й символічного простору міста, а також міських символічних та ритуальних практик. Символічна структура міста, насамперед, включає пам’ятники, меморіальні дошки, визначальні архітектурні споруди, міську топоніміку тощо. Разом із тим складовою символічної структури міста є різноманітні практики саморепрезентації (від вшанування пам’яті відомих мешканців міста до щорічних загальноміських святкувань). Міські символічні та ритуальні практики значною мірою вливають на конструювання символічного образу міста. Вони покликані утверджувати специфіку міста та наповнювати життєвий світ його мешканців особливим змістом і ціннісними орієнтирами, спрямованими на реалізацію життєвих планів і стратегій.