Договір про співробітництво

12 січня 2022 р. кафедра історіографії, джерелознавства та археологією історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна підписала договір про співробітництво з Комунальним Закладом "Дворічанський Центр дитячої та юнацької творчості" Дворічанської селищної ради Куп'янського району Харківської області.

Співробітництво передбачає організацію спільної діяльності для досягнення наступних цілей:

1. Ведення науково-дослідницької роботи, здійснення спільних науково-дослідницьких програм та проєктів;

  • Проведення просвітницької та наукової роботи в науково-дослідницьких та навчальних закладах, музеях тощо.
  • Організація і проведення спільних семінарів та круглих столів; проведення виставок, екскурсій, акцій тощо.
  • Організація навчально-виробничої практики студентів на території Дворічанської селищної ради.
  • Організація табору відпочинку для школярів та молоді.
  • Розробка студентами проєктів, пропозицій, ноу-хау, спрямованих на покращення діяльності обох сторін.
  • Організація і проведення конкурсів серед студентів на розробку кращого бізнес-плану або проєкту, спрямованого на покращення діяльності або іміджу обох сторін.
  • Проведення спільних рекламних кампаній, виступів і публікацій в ЗМІ та інших акцій, спрямованих на популяризацію діяльності обох сторін; участь в інших програмах та проєктах, розроблених з урахуванням спільних інтересів.
  • Реалізація спільних програм, відбувається на основі додаткових угод або письмових заяв.
  • Залучення співробітників кафедри до наукових консультацій та рецензування робіт учнів закладів освіти Дворічанської громади.
  • Здійснювати спільну видавничу діяльність.

2. Сторони зобов’язуються діяти шляхом спільного використання майна, реалізації цільових програм і зусиль, створення інфраструктури для відпочинку та науково-дослідницької діяльності.

3. Сторони можуть надавати один одному будь-яку методичну, технічну, майнову або організаційну допомогу (обмін науково-технічною інформацією, літературою та бібліографічними виданнями, обмін вченими та спеціалістами тощо).