Х Луньовські читання "Музей в епоху глобальних трансформацій: проблеми і перспективи (до 100-річчя від дня народження А. Ф. Луньова)"

29 березня в Музеї історії Харківського національного університету відбулися Х Луньовські читання. Цей семінар був започаткований кафедрою історіографії, джерелознавства та археології у 2010 році. Він присвячений пам’яті випускника історичного факультету, засновника всесвітньо відомого сільського художнього музею та сучасного напряму музейної педагогіки Афанасія Федоровича Луньова. У центрі уваги учасників науково-практичного семінару перебувають актуальні проблеми музеєзнавства, мистецтвознавства та пам’яткознавства. Цього року він мав таку назву: «Музей в епоху глобальних трансформацій: проблеми і перспективи (до 100-річчя від дня народження А. Ф. Луньова)».

Враховуючи ювілейний характер читань, під час пленарного засідання особлива увага була зосереджена на значенні творчого спадку А. Ф. Луньова, специфіці його авторської системи естетичного та музейного виховання. Про це йшлося у привітальному слові голови оргкомітету, доктора історичних наук, професора кафедри історіографії, джерелознавства та археології С. І. Посохова та пленарній доповіді кандидата історичних наук, доцента цієї ж кафедри О. Г. Павлової «Луньов Афанасій Федорович: життєві стежки. Подарунок долі чи вопробування? (До 100-річчя з дня народження)».

Неоціненний внесок А. Ф. Луньова у розвиток музейної справи та методів естетичного виховання відзначив декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент С. Д. Литовченко. Також учасників семінару привітав заступник голови оргкомітету конференції, директор Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, кандидат історичних наук, професор С. М. Куделко. Він також, за дорученням голови Харківської організації Національної спілки художників України, народного художника України, лауреата премії України імені Тараса Шевченка В. І. Ковтуна, презентував портрет А. Ф. Луньова, який художник подарував університету.

Під час пленарного засідання з доповіддю «Роль і місце науково-методичних центрів музеєзнавства в умовах децентралізації в Україні (з досвіду роботи ХІМ імені М. Ф. Сумцова» виступила кандидат філософських наук, заступник директора з наукової роботи Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова О. М. Сошнікова.

Учасникам семінару було також презентовано підготовлене співробітниками відділу «Україніка» Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка біобібліографічне видання «Афанасій Федорович Луньов – засновник Пархомівського художнього музею». Покажчик представила бібліотекар І категорії С. О. Бикова.

Під час пленарного засідання директор Науково-дослідного інституту макрографії І. М. Кривулькін ознайомив учасників семінару з діяльністю інституту та розробкою методик збереження пам’яток, створення страхового фонду, відтворення згасаючих текстів та ін. Такі можливості інституту було продемонстровано на прикладі досвіду співробітництва в цьому напрямі з Музеєм історії університету. Перспективи подальшого розвитку співробітництва були закріплені також підписанням Договору про співпрацю між НДІ макрографії та кафедрою історіографії, джерелознавства та археології.

Директор музею історії університету, кандидат історичних наук, доцент В. Ю. Іващенко ознайомила присутніх із сучасними формами роботи музею, зокрема, звернула увагу присутніх на інтерактивні панелі, які використані в постійній експозиції, а також відкрила виставку документів із музейних фондів «Имею честь покорнейше просить…»: документи студентів Харківського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст.». Подарунком для учасників стала і підготовлена співробітниками музею та студентами історичного факультету інсценіровка на тему виставки.

Робота трьох секцій була присвячена розгляду актуальних проблем сучасного музеєзнавства. На семінарі учасники - історики, музеєзнавці, мистецтвознавці, пам’яткознавці обговорили проблеми атрибуції, збереження і використання музейних пам’яток та долю музеїв в переломні епохи, поділилися сучасним досвідом музейної роботи, а також обмінялися результатами досліджень внеску в розвиток музейної справи окремих музеєзнавців та пам’яткознавців ХХ ст.

Традиційно харківською художницею Н. С. Вербук учасникам семінару було презентовано Премію імені А. Ф. Луньова (графічна робота: Н. С. Вербук «Фрукти на столі. 1986». Папір, літографія. 55 х 60), яку було вручено на заключному засіданні конференції в Художній галереї імені Генріха Семирадського, де проходить ювілейна виставка Ніни Вербук «Кольорові мандри». Лауреатом премії імені А. Ф. Луньова стала завідувачка відділу українського та російського мистецтва ХVI – поч. ХХ ст. Харківського художнього музею О. Й. Денисенко.