ХІІІ Луньовскі читання «Музей в освітньому процесі: вища та середня школа» (до 50-річчя Музею історії Харківського університету)

9 грудня 2022 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в онлайн-форматі відбулася наукова конференція ХІІІ Луньовскі читання «Музей в освітньому процесі: вища та середня школа», яка була присвячена 50-річчю Музею історії Харківського університету.

На початку конференції з вітальними промовами витупили проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. хім. наук, доц. А. В. Пантелеймонов, декан історичного факультету канд. іст. наук, доц. С. Д. Литовченко та голова Асоціації музеїв вищих навчальних закладів м. Харків, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету доктор іст. наук, проф. С. І. Посохов. У вітальних виступах особливу увагу було присвячено досягненням Музею історії Харківського університету, його значенню у збереженні історії та традицій університету, гуртуванні викладачів, випускників та студентів навчального закладу. Учасників конференції також привітала випускниця Харківського університету, ректорка Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» проф. К. В. Астахова. Зокрема, вона зачитала привітання від одного із засновників та першого керівника Музею історії університету – проф. В. І. Астахової.

На пленарному засіданні було заслухано доповіді директорки Музею історії Харківського університету канд. іст. наук, доц. В. Ю. Іващенко«Музей історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: час, події та люди (до 50-річного ювілею)» та старшої наукової співробітниці музею О. І. Красько «Музеї в часи війни: виклики та рішення (на прикладі діяльності Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)».Доповідачки ознайомили присутніх з історією розвитку Музею історії Харківського університету, схарактеризували інноваційну діяльність співробітників музею, поділилися досвідом музейно-освітньої діяльності в умовах війни.

Під час конференції працювало дві секції: «Музеї навчальних закладів: досвід, проблеми, сучасний стан» та «Актуальні питання музейної справи: збереження традицій і підтримка інновацій». У межах цих секцій було обговорено питання організації музейної діяльності в минулому та на сучасному етапі, презентовано дослідження окремих музейних пам’яток, обговорено нагальні проблеми музеїв в умовах війни, збереження фондів музейних закладів та реалізації музейних проєктів.

Гарною традицією конференції стало нагородження за кращу доповідь творчою Премія імені А. Ф. Луньова, яка була заснована харківською художницею Н. С. Вербук. Цього року лауреатом Премії стала в. о. директора КЗ «Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова», канд. філософ. наук О. М. Сошнікова.