Конкурс наукових робіт молодих учених імені Бориса Андрійовича Шрамка

25 червня 2021 р. на засіданні Вченої ради історичного факультету відбулося нагородження переможців конкурсу наукових робіт молодих учених імені Б.А.Шрамка.

Конкурс пройшов у 2 етапи: заочне оцінювання робіт і захист дослідницьких робіт у зум.

Роботи були виконані у дисциплінарному полі археології, яке трактується у широкому контексті (археологічні дослідження; популяризація, збереження та використання історико-культурної спадщини Харківської області).

Переможці конкурсу:

  • І місце – студентка 3 курсу П.С.Павлюкова
  • ІІ місце – студентка 4 курсу А.С.Аргунова; студентка 4 курсу І.А.Трофименко
  • ІІІ місце – студентка 4 курсу С.О.Ткачук, студентка 4 курсу І.С.Сергієнко і студент 4 курсу М.О.Перегон

За участь у конкурсі грамотами та заохочувальними призами були нагороджені: студентка 1 курсу В.О.Турчан, студент 4 курсу В.Ю.Андрющенко, студентка 4 курсу Ю.С.Письменна, студентка 4 курсу В.М.Проказа, студент 4 курсу І.А.Хижняк, студентка 1 магістратури О.П.Міхеєва.

Серед переможців конкурсу студентки і студенти кафедри історіографії, джерелознавства та археології:

  • студентка 3 курсу П.С.Павлюкова; тема наукової роботи: "Нові техніко-типологічні групи орнаментованої кераміки пам'ятки Генералка 2" (науковий керівник – доц. В.В.Скирда)
  • студентка 4 курсу А.С.Аргунова; тема наукової роботи: "Поселення бондарихінської культури верхньої течії Сіверського Дінця" (науковий керівник – доц. В.В.Скирда)
  • студентка 4 курсу І.А.Трофименко; тема наукової роботи: "Святкування Дня Харківського університету" історія традиції" (науковий керівник – проф. С.І.Посохов)
  • студентка 1 курсу В.О.Турчан; тема наукової роботи: "Нематеріальна культурна спадщина України" (науковий керівник – ст. викл. Є.С.Рачков)
  • студент 4 курсу В.Ю.Андрющенко; тема наукової роботи: "Вовчанськ та його храми у другій половині XVII – на початку ХХ ст." (науковий керівник – проф. О.Д.Каплін)
  • студентка 4 курсу Ю.С.Письменна; тема наукової роботи: "Музей археології ХНУ імені В.Н.Каразіна на сучасному етапі" (науковий керівник – доц. О.Г.Павлова)
  • студентка 4 курсу В.М.Проказа; тема наукової роботи: "Епістолярна спадщина істориків як історіографічне джерело (на матеріалах Харківського університету кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.)" (науковий керівник – доц. В.Ю.Іващенко)

Щиро вітаємо переможців конкурсу та бажаємо їм подальших наукових досягнень!