Міжнародна археологічна конференція «Ольвійський форум. Пам’яті В.В.Крапівіної. До 150 річчя дослідження Ольвії»

4-6 травня 2018 р. співробітники Музею археології ХНУ імені В.Н.Каразіна прийняли участь у роботі ІІ міжнародної археологічної конференції «Ольвійський форум. Пам’яті В.В.Крапівіної. До 150 річчя дослідження Ольвії» яка пройшла у Миколаївському обласному краєзнавчому музею «Старофлотські казарми». Представники різних країн виступили з доповідями різної тематики: від загальних питань, пов’язаних з охороною археологічної спадщини та музеєфікацією об’єктів до висвітлення найбільш актуальних проблем античної та скіфо-сарматської археології. Організаторами конференції були передбачені не тільки наукові засідання, обговорення доповідей але й екскурсії музеєм, ознайомлення з відомою археологічною пам’яткою фіналу бронзового віку – поселенням Дикий Сад і, навіть, прогулянка річками Ігнгул і Нижній Буг. До початку конференції були видані тези доповідей. Кожний з учасників отримав фірмові футболки, глиняну медаль на згадку про подію, проте головним була зустріч із друзями, колегами, можливість наукового спілкування. Об’єднала усіх на цьому Форумі чудова людина та відомий науковець, дослідниця Ольвії – Валентина Володимирівна Крапівіна.