Міжнародний науковий семінар «Урбаністичні студії в Україні: актуальні питання (установча сесія)»

6 липня 2018 р. відбувся міжнародний науковий семінар «Урбаністичні студії в Україні: актуальні питання (установча сесія)». Головним організатором заходу стала кафедра історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Семінар відбувся за підтримки Програми імені Ковальських Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада) та Асоціації випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Перша частина семінару, яка проходила в центрі сучасного мистецтва ЄрміловЦентрі, була присвячена обговоренню актуальних питань урбаністичних студій (див. Програму). Доповідачі представляли різні галузі знань (історію, соціологію, політологію, філологію, філософію, культурологію). За допомогою Skype-зв'язку участь у семінарі також взяли науковці, які на час проведення наукового заходу перебували за кордоном: Андрій Артеменко (Харківська державна академія культури, стипендіат програми TÜBITAK), який перебуває на стажуванні у Стамбулі, та Володимир Куликов, який представляє Центрально-Європейський університет у Будапешті (Central European University). Наприкінці першої частини семінару відбулися виступи присутніх, зокрема своїми міркуваннями поділився архітектор проф.О.П.Буряк. У семінарі взяли участь працівники музейних та архівних установ, зокрема заступник директора з наукової роботи Харківського історичного музею імені М.Ф.Сумцова О.М.Сошнікова, директор Центрального державного архіву науково-технічної документації М.А.Балишев, завідувач відділу інноваційних культурних проектів та міжнародного співробітництва Обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва (м.Харків) О.Г.Бугайченко, представники органів самоврядування та творчої громадськості міста тощо. Дотримання міждисциплінарного підходу в обговоренні актуальних питань урбаністичних студій стало одним із досягнень семінару.

Друга частина семінару була присвячена обговоренню плану реалізації міжнародного наукового проекту «Практики саморепрезентації багатонаціонального міста в індустріальну і постіндустріальну добу», який передбачає дослідження актуальних питань, пов’язаних із культурною спадщиною та історичною пам'яттю, регіональною гуманітарною політикою, формуванням ідентичностей, соціокультурними аспектами посткомуністичної трансформації в Україні, міськими дослідженнями тощо (докладніше про проект див: http://historiography.karazin.ua/praktiki-samoreprezentatsii-bagatonatsionalnogo-mista.html). Семінар поклав початок реалізації зазначеного проекту. Обговорення відбулося у форматі круглого столу в Лабораторії історичної інформатики історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серед учасників були представники інших університетів України, які беруть участь у проекті, зокрема Одеський національний університет імені І.І. Мечникова представляли проф.В.М.Хмарський та проф.І.В.Голубович, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – проф.Т.Ф.Літвінова та проф.О.І.Журба, Запорізький національний університет – доц.С.М.Білівненко.

Вважаємо, що цей проект матиме важливі академічні та практичні наслідки. Втім, його реалізація неможлива без залучення широкого кола зацікавлених осіб. Ми сподіваємося, що здійснення цього проекту дозволить об’єднати зусилля як фахівців, так і аматорів, усіх тих, хто цікавиться історією та сьогоденням «свого» міста, хто прагне розвивати його найкращі традиції, зберігати та популяризувати історико-культурну спадщину.