Наукова конференція "Археологічні дослідження в Центральній і Східній Польщі, Західної Білорусії та Україні в 2017 році"

26-27 квітня 2018 року співробітники Музею археології ХНУ імені В.Н.Каразіна прийняли участь у 34 міжнародній науковій конференції "Археологічні дослідження в Центральній і Східній Польщі, Західної Білорусії та Україні в 2017 році" (Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białousi i Ukrainie w roku 2017).

Конференція була організована Інститутом археології університету Марії Кюрі - Склодовської в м. Люблін та Люблінським музеєм та проходила в музейних приміщеннях Люблінського замку (м. Люблін, Польша). У роботі конференції прийняло участь більш 100 науковців. Було прочитано біля 70 доповідей, підготовлені постери. До початку конференції були видані тези доповідей: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białousi i Ukrainie w roku 2017: Streszcenia refratow XXXIV konferencji. – Lublin, 2018. Харківськими науковцями були репрезентовані підсумки досліджень Більського городища та могильника Скоробір. Учасники конференції мали змогу ознайомитись з музейними експозиціями, обговорити актуальні проблеми, пов’язані з різними напрямками проведених археологічних досліджень.