Науковий візит Ю.А.Кісельової до Гданського університету у межах реалізації «Польсько-Української наукової програми»

Протягом 26 квітня - 25 травня 2022 р. відбувався науковий візит доцента кафедри історіографії, джерелознавства та археології Юлії Анатоліївни Кісельової до Гданського університету у межах реалізації «Польсько-Української наукової програми».

Програма перебування передбачала наступні заходи:

29 квітня 2022 р. відбулася презентація результатів проекту «CityFace: Практики саморепрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустріальну добу» (https://cityface.org.ua/) у межах заходу «П’ятниця на історичному факультеті».

9 травня 2022 р. Ю.А.Кісельова виступила з доповіддю «Біоісторіографічні дисертації незалежної України крізь призму кількісних методів дослідження» на онлайн засіданні Українсько-Польського історіографічного товариства.

Під час візиту Ю.А.Кісельова мала змогу ознайомитися з особливостями навчального процесу на історичному факультеті Гданського університету, зокрема відвідати заняття зі студентами спеціальності «Історичний туризм». 28 квітня 2022 р., у межах курсу «Кризи Республіки Польщі» проф. Магдалени Новак, Ю.А.Кісельова зробила презентацію на тему: «Українські революції доби Незалежності». 11 травня 2022 р. Ю.А.Кісельова виступила з доповіддю «Особливості пам'яті про Другу світову війну в містах Східної та Південної України» у межах курсу «Історико-культурна спадщина Польщі» проф. Барбари Класси.

Важливим результатом візиту має стати публікація у польському науковому часописі наукової статті Ю.А.Кісельової на тему: «“Biohistoriographical” Dissertations in Ukraine since Independence: A Quantitative Approach».